Utils.cdneurope.com/js/mo.js. - czy to wirus?


(Iivan) #1

Witam

 

Od kilku dni mam problem z ciągłm zagrożeniem wynikającym z dostępem do strony utils.cdneurope.com/js/mo.js. Każdorazowo po otworzeniu nowej strony czy karty w przeglądarce (Firefox) program antywirusowy wychwytuje to jako zagrożenie i blokuje dostęp do tej strony. Jest to bardzo uciążliwe w użytkowaniu. 

Zgodnie z informacjami jaki znalazłem na tutejszym portalu (http://forum.dobreprogramy.pl/utilscdneuropecomjsmojs-ko%C5%84-troja%C5%84ski-t475711/) można wyeliminować problem wykonując skan za pomocą programu Farbar Recovery Scan Tool (wyniki w załączniku), a następnie tworząc plik fixlist.txt z pewnymi danymi otrzymanymi od jednego z użytkowników. Nie mam pojęcia jak uczynić ten ostatni krok więc proszę o pomoc.FRST.txtAddition.txt


(Acorus) #2

Otwórz Notatnik i wklej:

HKLM-x32\...\Run: [FAStartup] = [X]
HKU\S-1-5-21-3356968629-4069079166-4050400717-1000\...\Policies\Explorer: []
FF Extension: Website Counselor - C:\Users\Jan\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ujdet0zp.default\Extensions\{cc6cc772-f121-49e0-b1f0-c26583cb0c5e} [2014-09-08]
S2 SessionLauncher; c:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\DX9\SessionLauncher.exe [X]
014-09-04 14:07 - 2014-09-04 14:07 - 00000000 ____ D () C:\Program Files (x86)\SiteLookup
EmptyTemp:

Plik zapisz pod nazwą fixlist.txt i umieść obok FRST w tym samym folderze.


(Iivan) #3

Witam

Pomogło, dziękuję za pomoc temat uważam na rozwiązany


(Acorus) #4

Skasuj folder C:\FRST