Utrata danych


(Federox) #1

Wczoraj wieczorem chcąc oszczędzić miejsce na dysku C chciałem przenieść wszystkie biblioteki na dysk C. Niestety przy ostatniej bibliotece z obrazami nie wybrałem podfolderu. I cały dysk D połączył mi się z biblioteką obrazów.

https://zapodaj.net/59d5f9ac88a7c.jpg.html.

Następnie przypadkowo część folderów w tym kilka bibliotek  znajdujących się na dysku przeniosłem do znajdującego się tam folderu, który należał do biblioteki obrazów, a teraz pokazuje mi, że te foldery są puste. Nie mogę przenieść ich z powrotem ani otworzyć.

https://zapodaj.net/f8529af77348d.jpg.html

https://zapodaj.net/45593db4f7111.jpg.html

https://zapodaj.net/b06cace97773f.jpg.html

 

 

 

 


(Tomisz90) #2

Ale reszta (czyli te pierwsze) bibliotek przerzuciła się pomyślnie na dysk D rozumiem? Tylko ta ostatnia z obrazami??


(Federox) #3

Poprzednie robiłem wcześniej bo były w nich pliki które zajmowały miejsce, ale wtedy wybierałem dany folder do na dysku D na który ma się się przenieść dana biblioteka, a tutaj zapomniałem i wybrany był po prostu cały dysk D. 

Tak to wygląda

https://zapodaj.net/36d29ef8851bd.jpg.html


(Tomisz90) #4

Hmmm . Szukałem błędu w internecie, ale nie mogłem znaleźć solucji w języku Polskim i do systemu 

A: Spróbuj przywrócić system po przez narzędzie przywracanie systemu

LUB

B: Wejdź prawym klawiszem w Właściwości Dokumentów tak jak pokazałeś to w 3 obrazku i daj zakładkę “poprzednie wersje” a tam powinien być przycisk “przywróć” na dole  naciśnij go 


(adam9870) #5

Rada na przyszłość - regularnie wykonuj kopie bezpieczeństwa danych na np. pendrive, płytę CD/DVD, Google Drive. Dzięki temu będziesz zabezpieczony przed tego typu sytuacjami oraz awarią dysku komputera, na którym znajdują się dane.