Utrudnione włączanie komputera, zwiększona aktywność procesora

Witam,

Nie widać infekcji.

Wklej do systemowego notatnika i zapisz jako plik tekstowy o nazwie fixlist :

ShellIconOverlayIdentifiers: [00avast] -> {472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24} => No File
HKU\S-1-5-21-3647272768-3049892462-775824389-1001\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer: Policy restriction <======= ATTENTION
SearchScopes: HKU\.DEFAULT -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = 
SearchScopes: HKU\S-1-5-19 -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = 
SearchScopes: HKU\S-1-5-20 -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = 
BHO-x32: No Name -> {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} -> No File
Toolbar: HKLM - avast! Online Security - {318A227B-5E9F-45bd-8999-7F8F10CA4CF5} - No File
Toolbar: HKLM - No Name - {CC1A175A-E45B-41ED-A30C-C9B1D7A0C02F} - No File
U3 BcmSqlStartupSvc; No ImagePath
U2 CLKMSVC10_C3B3B687; No ImagePath
S3 cpuz135; \??\C:\Windows\TEMP\cpuz135\cpuz135_x64.sys [X]
U2 DriverService; No ImagePath
U2 iATAgentService; No ImagePath
U2 idealife Update Service; No ImagePath
U3 IGRS; No ImagePath
U2 IviRegMgr; No ImagePath
U2 Oasis2Service; No ImagePath
U2 PCCarerService; No ImagePath
U2 ReadyComm.DirectRouter; No ImagePath
U2 RichVideo; No ImagePath
U2 RtLedService; No ImagePath
U2 SeaPort; No ImagePath
U2 SoftwareService; No ImagePath
U3 SQLWriter; No ImagePath
2015-07-18 22:00 - 2015-07-18 22:02 - 00000000 ____ D C:\AdwCleaner
2015-06-02 20:36 - 2015-06-02 20:36 - 0000038 ___SH () C:\Users\Mlody\AppData\Local\69ff07055291669bb2b218.72821112
2015-06-02 21:59 - 2015-06-02 21:59 - 0000038 ___SH () C:\Users\Mlody\AppData\Local\70149b02515b3bb20dd492.47983420
2015-06-14 17:21 - 2015-07-06 11:38 - 0003196 _____ () C:\Users\Mlody\AppData\Roaming\gmshrc
C:\Users\Public\AlexaNSISPlugin.1016.dll
Task: {1EDD6628-413C-43D1-9A70-D67DFBF344A0} - System32\Tasks\{184F8409-2838-43CB-9748-5E70547D58E4} => pcalua.exe -a C:\Users\Mlody\Desktop\StatS-pack.exe -d C:\Users\Mlody\Desktop
Task: {3EDC0348-E8EF-4D92-AD32-80EE901D43FE} - System32\Tasks\{20E5804F-E84F-4C8F-A032-20A884F5E9EB} => Chrome.exe http://ui.skype.com/ui/0/7.2.0.103/pl/abandoninstall?page=tsMain
Task: {4E8E5238-0FE2-4163-B01F-9B5657C59F44} - System32\Tasks\{803E3282-D4BE-49EA-968A-571544B65A1B} => Chrome.exe http://ui.skype.com/ui/0/7.3.0.101/pl/abandoninstall?page=tsBing
Task: {7E8E0BA1-DC38-402C-B9B6-B41C98347210} - System32\Tasks\{2BEC035C-E52F-4813-BD83-AE4AF3181BEA} => pcalua.exe -a C:\Users\Mlody\Desktop\hdtune_255.exe -d C:\Users\Mlody\Desktop
Task: {E4F219EF-071E-4F6A-BAB5-B2F317656263} - System32\Tasks\{858D4E80-AAEB-4733-8A35-EA69DA28DAF8} => pcalua.exe -a C:\Users\Mlody\Desktop\winsdk_web.exe -d C:\Users\Mlody\Desktop
EmptyTemp:

Uruchom FRST i kliknij Fix. Skasuj folder C:\FRST