Uvcvideo - odwrócony obraz kamery

W Asusie k52je działającym na Ubuntu 11.04 x64 pojawia się problem odwróconego obrazu z kamery.

W przypadku aplikacji takich jak skype, nie jest to problem, bo wystarczy, że uruchomię ją w ten sposób:

export LIBV4LCONTROL_FLAGS=3 && LD_PRELOAD=/usr/lib32/libv4l/v4l1compat.so skype

Niestety nie mogę tego samego zrobić korzystając z przeglądarki: google-chrome/firefox/opera. Kiedy uruchomię przeglądarkę w ten sposób:

export LIBV4LCONTROL_FLAGS=3 && LD_PRELOAD=/usr/lib32/libv4l/v4l1compat.so google-chrome

wtyczka flash’a w dalszym ciągu wyświetla obraz do góry nogami. Czy istnieje możliwość ustawienia tego preloadowania globalnie? Może wtedy wtyczka flasha będzie z tej opcji korzystać. Myślałem też nad przekazaniem odpowiedniego parametru do uvcvideo. Wynik polecenia:

udevadm info -q all --name=/dev/video0 --attribute-walk

looking at device '/devices/pci0000:00/0000:00:1a.0/usb1/1-1/1-1.2/1-1.2:1.0/video4linux/video0':

  KERNEL=="video0"

  SUBSYSTEM=="video4linux"

  DRIVER==""

  ATTR{name}=="USB 2.0 Camera"

  ATTR{index}=="0"


 looking at parent device '/devices/pci0000:00/0000:00:1a.0/usb1/1-1/1-1.2/1-1.2:1.0':

  KERNELS=="1-1.2:1.0"

  SUBSYSTEMS=="usb"

  DRIVERS=="uvcvideo"

  ATTRS{bInterfaceNumber}=="00"

  ATTRS{bAlternateSetting}==" 0"

  ATTRS{bNumEndpoints}=="01"

  ATTRS{bInterfaceClass}=="0e"

  ATTRS{bInterfaceSubClass}=="01"

  ATTRS{bInterfaceProtocol}=="00"

  ATTRS{supports_autosuspend}=="1"

  ATTRS{iad_bFirstInterface}=="00"

  ATTRS{iad_bInterfaceCount}=="02"

  ATTRS{iad_bFunctionClass}=="0e"

  ATTRS{iad_bFunctionSubClass}=="03"

  ATTRS{iad_bFunctionProtocol}=="00"

  ATTRS{interface}=="USB Camera"


 looking at parent device '/devices/pci0000:00/0000:00:1a.0/usb1/1-1/1-1.2':

  KERNELS=="1-1.2"

  SUBSYSTEMS=="usb"

  DRIVERS=="usb"

  ATTRS{configuration}==""

  ATTRS{bNumInterfaces}==" 2"

  ATTRS{bConfigurationValue}=="1"

  ATTRS{bmAttributes}=="80"

  ATTRS{bMaxPower}=="500mA"

  ATTRS{urbnum}=="2627"

  ATTRS{idVendor}=="13d3"

  ATTRS{idProduct}=="5130"

  ATTRS{bcdDevice}=="1211"

  ATTRS{bDeviceClass}=="ef"

  ATTRS{bDeviceSubClass}=="02"

  ATTRS{bDeviceProtocol}=="01"

  ATTRS{bNumConfigurations}=="1"

  ATTRS{bMaxPacketSize0}=="64"

  ATTRS{speed}=="480"

  ATTRS{busnum}=="1"

  ATTRS{devnum}=="3"

  ATTRS{devpath}=="1.2"

  ATTRS{version}==" 2.00"

  ATTRS{maxchild}=="0"

  ATTRS{quirks}=="0x0"

  ATTRS{avoid_reset_quirk}=="0"

  ATTRS{authorized}=="1"

  ATTRS{manufacturer}=="Sonix Technology Co., Ltd."

  ATTRS{product}=="USB 2.0 Camera"


 looking at parent device '/devices/pci0000:00/0000:00:1a.0/usb1/1-1':

  KERNELS=="1-1"

  SUBSYSTEMS=="usb"

  DRIVERS=="usb"

  ATTRS{configuration}==""

  ATTRS{bNumInterfaces}==" 1"

  ATTRS{bConfigurationValue}=="1"

  ATTRS{bmAttributes}=="e0"

  ATTRS{bMaxPower}==" 0mA"

  ATTRS{urbnum}=="182"

  ATTRS{idVendor}=="8087"

  ATTRS{idProduct}=="0020"

  ATTRS{bcdDevice}=="0000"

  ATTRS{bDeviceClass}=="09"

  ATTRS{bDeviceSubClass}=="00"

  ATTRS{bDeviceProtocol}=="01"

  ATTRS{bNumConfigurations}=="1"

  ATTRS{bMaxPacketSize0}=="64"

  ATTRS{speed}=="480"

  ATTRS{busnum}=="1"

  ATTRS{devnum}=="2"

  ATTRS{devpath}=="1"

  ATTRS{version}==" 2.00"

  ATTRS{maxchild}=="6"

  ATTRS{quirks}=="0x0"

  ATTRS{avoid_reset_quirk}=="0"

  ATTRS{authorized}=="1"


 looking at parent device '/devices/pci0000:00/0000:00:1a.0/usb1':

  KERNELS=="usb1"

  SUBSYSTEMS=="usb"

  DRIVERS=="usb"

  ATTRS{configuration}==""

  ATTRS{bNumInterfaces}==" 1"

  ATTRS{bConfigurationValue}=="1"

  ATTRS{bmAttributes}=="e0"

  ATTRS{bMaxPower}==" 0mA"

  ATTRS{urbnum}=="92"

  ATTRS{idVendor}=="1d6b"

  ATTRS{idProduct}=="0002"

  ATTRS{bcdDevice}=="0206"

  ATTRS{bDeviceClass}=="09"

  ATTRS{bDeviceSubClass}=="00"

  ATTRS{bDeviceProtocol}=="00"

  ATTRS{bNumConfigurations}=="1"

  ATTRS{bMaxPacketSize0}=="64"

  ATTRS{speed}=="480"

  ATTRS{busnum}=="1"

  ATTRS{devnum}=="1"

  ATTRS{devpath}=="0"

  ATTRS{version}==" 2.00"

  ATTRS{maxchild}=="2"

  ATTRS{quirks}=="0x0"

  ATTRS{avoid_reset_quirk}=="0"

  ATTRS{authorized}=="1"

  ATTRS{manufacturer}=="Linux 2.6.38-10-generic ehci_hcd"

  ATTRS{product}=="EHCI Host Controller"

  ATTRS{serial}=="0000:00:1a.0"

  ATTRS{authorized_default}=="1"


 looking at parent device '/devices/pci0000:00/0000:00:1a.0':

  KERNELS=="0000:00:1a.0"

  SUBSYSTEMS=="pci"

  DRIVERS=="ehci_hcd"

  ATTRS{vendor}=="0x8086"

  ATTRS{device}=="0x3b3c"

  ATTRS{subsystem_vendor}=="0x1043"

  ATTRS{subsystem_device}=="0x1c77"

  ATTRS{class}=="0x0c0320"

  ATTRS{irq}=="16"

  ATTRS{local_cpus}=="00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,0000000f"

  ATTRS{local_cpulist}=="0-3"

  ATTRS{numa_node}=="-1"

  ATTRS{dma_mask_bits}=="32"

  ATTRS{consistent_dma_mask_bits}=="32"

  ATTRS{broken_parity_status}=="0"

  ATTRS{msi_bus}==""

  ATTRS{companion}==""


 looking at parent device '/devices/pci0000:00':

  KERNELS=="pci0000:00"

  SUBSYSTEMS==""

  DRIVERS==""

Niestety uvcvideo nie akceptuje parametru vflip:

sudo modprobe -r uvcvideo

sudo modprobe -v uvcvideo vflip=0

insmod /lib/modules/2.6.38-10-generic/kernel/drivers/media/video/v4l2-compat-ioctl32.ko 

insmod /lib/modules/2.6.38-10-generic/kernel/drivers/media/video/videodev.ko 

insmod /lib/modules/2.6.38-10-generic/kernel/drivers/media/video/uvc/uvcvideo.ko vflip=0

FATAL: Error inserting uvcvideo (/lib/modules/2.6.38-10-generic/kernel/drivers/media/video/uvc/uvcvideo.ko): Unknown symbol in module, or unknown parameter (see dmesg)