Uwaga! na naciągaczy


(Marcus_SCI) #1

szanowni Koledzy!

Dawno temu zarejestrowałem się na Forum d.p. i długo nie korzystałem z dostępu. Ponieważ zapomniałem hasła a tu jakoś nie znalazłem zakładki "zapomniałem hasła" Którejś nocy przez przypadek zarejestrowałem się na portalu www.dobre-programy.pl i po jakimś czasie dostałem e-mail z wezwaniem do zapłaty 98zł na konto w Dubaju! !!

Dziś odpowiedziałem jak poniżej:

Szanowni Państwo!

Nie poczuwam się do jakiś zobowiązań w stosunku do Waszej firmy.

O waszych intencjach najlepiej świadczy sama nazwa portalu, która przy nieuwadze naśladuje zdany i ceniony wśród polskich portal www.dobreprogramy.pl .

Ponieważ miałem kłopoty w odzyskaniu hasła na forum przez przypadek zarejestrowałem sie na Waszym portalu. O "naciągactwie" i od poczatku polowaniu na nieuważnych internautów świadczy adres i konto w Banku w Dubaju.

Proszę o uważanie rejestracji jako niebyłej i nie nękanniue mnie takimi jak powyżej e-mailami.

z poważaniem Marek Niedoba

W dniu 05-08-2013 18:25, Klub Dobrych Programów pisze:

Szanowny Panie Xxxxxxxxx,

w dniu 24.06.2013, o godzinie 08:58:54, korzystając z komputera o adresie fizycznym IP: 5.226.81.140, zarejestrował się Pan w naszym serwisie i zawarł umowę Członkostwa w Klubie Dobrych Programów, zobowiązując się do uiszczenia jednorazowej Opłaty Członkowskiej w wysokości 98 złotych.

Pomimo upływu terminu płatności, do dnia dzisiejszego nie uregulował Pan w pełni swojego zobowiązania. Wobec powyższego wzywamy Pana do zapłaty długu, wyznaczając w tym celu dodatkowy termin płatności wynoszący 5 dni od momentu otrzymania niniejszej wiadomości.

Informujemy, iż dalsze uchylanie się od uiszczenia Opłaty Członkowskiej wywoła szereg dotkliwych dla Pana konsekwencji prawnych. Wykorzystując przysługujące nam środki prawne będziemy zmuszeni wystąpić przeciwko Panu na drogę postępowania sądowego, czego następczym efektem może być egzekucja komornicza Pańskiego długu powiększonego o kwotę odsetek za zwłokę oraz sumę kosztów windykacyjnych, sądowych i egzekucyjnych.

Z chwilą gdy Pańskie łączne zadłużenie wobec spółki Smart Tech Connect Ltd. przekroczy kwotę 200 złotych, wystąpimy z wnioskiem o wpisanie Pana danych osobowych do rejestru dłużników niewypłacalnych, prowadzonego przez wybrane biuro informacji gospodarczej - zgodnie z ustawą z 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z dnia 14 maja 2010 r.). Dokonanie takiego wpisu może oznaczać dla Pana całkowitą utratę zdolności kredytowej.

Niezależnie od powyższych konsekwencji cywilnoprawnych, brak uiszczenia zaległej Opłaty Członkowskiej, stanowi rażące naruszenie warunków udzielonej Panu licencji członkowskiej na korzystanie z programu komputerowego Downloader Gold. Działanie takie może zostać zakwalifikowane jako forma piractwa komputerowego.

W takim wypadku skierujemy do właściwych organów ścigania wniosek o ściganie Pana jako sprawcy przestępstwa określonego w art. 115 ust. 3 w związku z art. 17 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), zagrożonego karą pozbawienia wolności na okres do jednego roku.

Chcąc uniknąć nieprzyjemnego dla Pana obrotu spraw, związanego ze skutkami postępowania sądowego, ponownie wzywamy Pana do dobrowolnego uiszczenia zaległej Opłaty Członkowskiej w wysokości 98 złotych, w terminie 5 dni od momentu otrzymania niniejszej wiadomości.

Prosimy o uiszczenie należności poprzez przelew bankowy uzupełniony poniższymi danymi (lub wpłatę na podane konto w urzędzie pocztowym):

Nazwa odbiorcy: Smart Tech Connect Ltd.

Adres odbiorcy: P.O. Box 450676, Dubaj, ZEA

Rachunek bankowy odbiorcy w Polsce: 43175013126860200000132693

Tytuł płatności:xxxxxxxxxxxxxxxx@ka.onet.pl

Kwota: 98 PLN

W załączeniu znajdzie Pan fakturę pro-forma. Wystawienie faktury VAT będzie możliwe na żądanie kupującego, po uiszczeniu należności oraz potwierdzeniu danych na jakie ma być wystawiony dokument księgowy.

W przypadku pytań prosimy o kontakt poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail _bok@dobre-programy.pl_ albo telefonicznie pod numer 70 838 85 88* (od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00).

Z pozdrowieniami,

Klub Dobrych Programów

*Koszt za minutę połączenia dwa złote i dziewięć groszy, w tym podatek od towarów i usług.

Poradźcie co z tym fantem zrobić, czy właściciele dobreprogramy bez myślnika nie mogliby dochodzić swoich praw z nadużywaniem nazwy chroniąc tym samych takich nieuważnych internautów jak ja :shock:

pozdrawiam Marcus_SCI


(bart86) #2

było już wielokrotnie na portalu o tym pisane i redakcja ostrzegała następnym razem patrz dokładniej na nazwę domeny i zainstaluj jakiegoś lepszego antywira mi bitdefender blokuje domenę http://www.dobre-programy.pl


(Semtex) #3

Poruszane na forum: dobre-programy-platna-podrobka-portalu-t479275.html jak i stronie głównej Portalu: http://www.dobreprogramy.pl/Uwaga-na-ni … 30445.html

Temat zamykam.