Uwaga. Nie formatuje się MP3 lub Mp4 za pomocą komputera


(system) #1

Uwaga! Nie formatuje się odtwarzaczy MP3 lub MP4 za pomocą komputera gdyż grozi

to utratą oprogramowania odtwarzacza, lub niepoprawnym jego funkcjonowaniem.

Używajcie tylko dołączonego oprogramowania takiego jak SonicStage dla Sonego,

aby formatować odtwarzacz. Najlepiej jednak formatuje się odtwarzacz z poziomu

jego oprogramowania, ten sposób jest najbezpiecznejszy.

Pozdrawiam