Użycie dysku szaleje. Proszę o pomoc

OTL

Nowy log obowiązkowy - Farbar Recovery Scan Tool

FRST

Wklej do systemowego notatnika i zapisz jako plik tekstowy o nazwie fixlist :

CloseProcesses:
HKU\S-1-5-21-217849202-2791036151-3759208446-1002\...\Run: [xuahot] => C:\Users\Izabela\xuahot.exe [73728 2015-02-02] (ccoHPKGv)
AlternateShell: 
CHR Extension: (Framed Display) - C:\Users\Izabela\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\jhdblnopdjppgkagigdclfmkfhkedpen [2014-10-25]
CHR HKU\S-1-5-21-217849202-2791036151-3759208446-1002\...\Chrome\Extension: [fcfenmboojpjinhpgggodefccipikbpd] - No Path
2015-02-03 19:46 - 2015-02-03 19:46 - 00728784 _____ (Web ) C:\Users\Izabela\Downloads\Razer-Game-Booster(26748)-dp.exe
2015-02-03 19:46 - 2015-02-03 19:46 - 00000000 ____ D () C:\Users\Izabela\AppData\Local\PriceFountain
2015-02-06 21:09 - 2014-12-13 15:26 - 00000000 ____ D () C:\Users\Izabela\Downloads\FRST-OlderVersion
2015-01-06 19:40 - 2015-01-06 19:40 - 0000021 _____ () C:\Users\Izabela\AppData\Roaming\my_intel.sys
2014-01-04 09:41 - 2015-02-06 13:55 - 0000500 _____ () C:\Users\Izabela\AppData\Roaming\sp_data.sys
C:\Users\Izabela\AppData\Local\*.tmp
C:\Users\Izabela\*.exe
Task: {1FD5FE5C-6C19-4988-82D7-ED885FC629DB} - System32\Tasks\ReclaimerUpdateXML_Izabela => C:\Users\Izabela\AppData\Roaming\Real\Update\UpgradeHelper\RealPlayer\11.01\agent\rnupgagent.exe
Task: {85042B47-BED1-4285-A437-8047889B4663} - System32\Tasks\ReclaimerUpdateFiles_Izabela => C:\Users\Izabela\AppData\Roaming\Real\Update\UpgradeHelper\RealPlayer\11.01\agent\rnupgagent.exe
Task: C:\WINDOWS\Tasks\ReclaimerUpdateFiles_Izabela.job => C:\Users\Izabela\AppData\Roaming\Real\Update\UpgradeHelper\RealPlayer\11.01\agent\rnupgagent.exe
Task: C:\WINDOWS\Tasks\ReclaimerUpdateXML_Izabela.job => C:\Users\Izabela\AppData\Roaming\Real\Update\UpgradeHelper\RealPlayer\11.01\agent\rnupgagent.exe
Task: C:\WINDOWS\Tasks\RNUpgradeHelperLogonPrompt_Izabela.job => C:\Users\Izabela\AppData\Roaming\Real\Update\UpgradeHelper\RealPlayer\11.01\agent\rnupgagent.exe
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot => "AlternateShell"=""
EmptyTemp:

Uruchom FRST i kliknij Fix. Pokaż raport z usuwania Fixlog.

Kliknij Scan i pokaż nowy raport z FRST bez Addition.

FRST po fix

Skasuj folder C:\FRST

Usuń stare punkty przywracania: Przywracanie systemu i kopie w tle

Dysk przeskanuj Malwarebytes Anti-Malware

Podczas instalacji usuń zaznaczenie przy Uruchom okres testowy Malwarebytes Anti-Malware Premium.

http://wstaw.org/m/2014/03/25/2014-03-25_123039.png

Język PL > Settings > General Settings > Language > Polish

Odinstaluj Java 7 Update 51 Java 7 Update 71.

Zainstaluj Java 8 Update 31