Użycie procesora 100%

Witam

Mam następujący problem: po zamknięciu przeglądarki IE użycie procesora wzrasta do 100% i nie spada dopóki ręcznie nie zamknę procesu IEXPLORE.EXE. Jak mogę przywrócić tą sytuację do normalności?

Zacznij używać Opery :slight_smile:

Nie ten dział.

Przeskanuj kompa Ad-Awerem i wrzuć loga z hijackthis.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 11:44:41, on 2006-11-26

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\System32\RunDLL32.exe

C:\WINDOWS\System32\rundll32.exe

D:\Programy\Avast\ashDisp.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

D:\Programy\Avast\aswUpdSv.exe

D:\Programy\Avast\ashServ.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Raxco\PerfectDisk\PDAgent.exe

D:\Programy\Winamp\winamp.exe

D:\Programy\Avast\ashMaiSv.exe

D:\Programy\Avast\ashWebSv.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

D:\Programy\BitComet\BitComet.exe

D:\Programy\HiJack This (no install)\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = c:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\System\panels\blank.htm

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = c:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\System\panels\blank.htm

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - d:\programy\adobe acrobat 5\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM…\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM…\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM…\Run: [NvMediaCenter] RunDLL32.exe NvMCTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM…\Run: [avast!] D:\Programy\Avast\ashDisp.exe

O4 - HKLM…\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM…\Run: [eFaktura] Efaktura.exe

O4 - HKLM…\Run: [NeroCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\lib\Nerocheck.exe

O4 - HKLM…\Run: [nvidiaraidservice] C:\WINDOWS\System32\nvidiaraidservice.exe

O4 - HKLM…\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://D:\Programy\MSOFFI~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\Programy\MSOFFI~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O16 - DPF: ING Bank Online - https://ssl.bsk.com.pl/bskonl/component/INGOnl.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupda … 1132371625

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan … asinst.cab

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - D:\Programy\Avast\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - D:\Programy\Avast\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - D:\Programy\Avast\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - D:\Programy\Avast\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: PDAgent - Raxco Software, Inc. - C:\Program Files\Raxco\PerfectDisk\PDAgent.exe

O23 - Service: PDEngine - Raxco Software, Inc. - C:\Program Files\Raxco\PerfectDisk\PDEngine.exe

Złączono Posta : 26.11.2006 (Nie) 11:59

Przeskanowałem Pandą online i Avastem. Wszystko jest ok. A Internet Explorer dalej ma problemy z zamknięciem swojego procesu.

Sebastian Z logiem to do Bezpieczeństwo

ale to widze alexa chyba szpieg

I przeglądarke zmień na Firefoxa, Opere, Seamonkey, lub inną zależy co Ci się bardziej spodoba.

Usunąłem te dwa wpisy. Użycie procesora spadło do prawie 0, czyli jest ok, ale proces dalej sam się nie kończy i muszę go za każdym razem zamykać ręcznie.

Sebastian Dodaj logi do bezpieczeństwo z HT i Silent Runers.

I ten coś wygląda podejrzanie(ale nie jestem pewny lepiej spytaj co to powoduje w dziale bezpieczeństwo):

Logi do działu:

http://forum.dobreprogramy.pl/viewforum.php?f=16

Narzędzia:

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=36654