Użycie procesora 100%


(Igloolody) #1

Witam

Mam następujący problem: po zamknięciu przeglądarki IE użycie procesora wzrasta do 100% i nie spada dopóki ręcznie nie zamknę procesu IEXPLORE.EXE. Jak mogę przywrócić tą sytuację do normalności?


(McDracullo) #2

Zacznij używać Opery :slight_smile:

Nie ten dział.

Przeskanuj kompa Ad-Awerem i wrzuć loga z hijackthis.


(Igloolody) #3

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 11:44:41, on 2006-11-26

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\System32\RunDLL32.exe

C:\WINDOWS\System32\rundll32.exe

D:\Programy\Avast\ashDisp.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

D:\Programy\Avast\aswUpdSv.exe

D:\Programy\Avast\ashServ.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Raxco\PerfectDisk\PDAgent.exe

D:\Programy\Winamp\winamp.exe

D:\Programy\Avast\ashMaiSv.exe

D:\Programy\Avast\ashWebSv.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

D:\Programy\BitComet\BitComet.exe

D:\Programy\HiJack This (no install)\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = c:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\System\panels\blank.htm

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = c:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\System\panels\blank.htm

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - d:\programy\adobe acrobat 5\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] RunDLL32.exe NvMCTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM..\Run: [avast!] D:\Programy\Avast\ashDisp.exe

O4 - HKLM..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM..\Run: [eFaktura] Efaktura.exe

O4 - HKLM..\Run: [NeroCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\lib\Nerocheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [nvidiaraidservice] C:\WINDOWS\System32\nvidiaraidservice.exe

O4 - HKLM..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://D:\Programy\MSOFFI~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\Programy\MSOFFI~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O16 - DPF: ING Bank Online - https://ssl.bsk.com.pl/bskonl/component/INGOnl.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupda ... 1132371625

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan ... asinst.cab

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - D:\Programy\Avast\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - D:\Programy\Avast\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - D:\Programy\Avast\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - D:\Programy\Avast\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: PDAgent - Raxco Software, Inc. - C:\Program Files\Raxco\PerfectDisk\PDAgent.exe

O23 - Service: PDEngine - Raxco Software, Inc. - C:\Program Files\Raxco\PerfectDisk\PDEngine.exe

Złączono Posta : 26.11.2006 (Nie) 11:59

Przeskanowałem Pandą online i Avastem. Wszystko jest ok. A Internet Explorer dalej ma problemy z zamknięciem swojego procesu.


(Michal Kolatek) #4

Sebastian Z logiem to do Bezpieczeństwo

ale to widze alexa chyba szpieg

I przeglądarke zmień na Firefoxa, Opere, Seamonkey, lub inną zależy co Ci się bardziej spodoba.


(Igloolody) #5

Usunąłem te dwa wpisy. Użycie procesora spadło do prawie 0, czyli jest ok, ale proces dalej sam się nie kończy i muszę go za każdym razem zamykać ręcznie.


(Michal Kolatek) #6

Sebastian Dodaj logi do bezpieczeństwo z HT i Silent Runers.

I ten coś wygląda podejrzanie(ale nie jestem pewny lepiej spytaj co to powoduje w dziale bezpieczeństwo):

Logi do działu:

http://forum.dobreprogramy.pl/viewforum.php?f=16

Narzędzia:

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=36654