Uzyskanie wartości nielogarytmicznych w wykresie - Excel

Posiadam wyniki badań lamp LED które są przeprowadzane w zakresie od 9 kHz do 30 kHz. Mój problem polega na tym, że na osi poziomej chciałbym żeby zostały zawarte informacje, że wykres ten w skali logarytmicznej jest wykonany w zakresie od 9k do 30M (może być po prostu w formie liczbowej).
Posiadam wersje Office 2019.