Używanie funkcji z innej formy nie wywołuje kodu


(bober370) #1

Problem jest następujący:

funkcja wywoływana z innego form niż ten w której jest napisany nie wywołuje kodu zawartego w funkcji ale zwraca wartość jeśli jest ona zawarta

np:

kod wygląda tak:

public void setPanelStatus(string text)

    {

      statuslabel.Text = text;

    }

i jest on wywoływany przez inny form w taki sposób:

liderpanel global = new liderpanel();

      global.setPanelStatus("Pomyślnie zapisano");

i jest problem ponieważ funkcja w tym przypadku nie zmienia textu labela.

W inny przypadku do którego już kodu nie podam zwraca jakąś wartość i jest ona odbiera przez form ale kod który jest zawarty sie nie wywołuje

Proszę o pomoc i dziękuje : )


(Fiołek) #2

Kod się wywołuję(ew. kompilator wycina nieużywany kod, ale w to wątpię) - nie widać tego efektów, albo są one gdzieś nadpisywane :wink: Musisz pokazać więcej kodu, bo to co dałeś niewiele mówi(stawiam, że przy wywoływaniu Show coś nadpisuje dane).


(Tomek Matz) #3

Tak jak napisał Fiołek. Konkretnie pokaż kod procedury obsługi zdarzenia Load form-y liderpanel. I jak możesz to popraw tytuł tematu … co to jest “wywałoje”?


(bober370) #4

wywoływanie:

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)

    {

      Properties.Settings.Default.zapisywanie = checkBox1.Checked;

      Properties.Settings.Default.autologowanie = checkBox2.Checked;

      Properties.Settings.Default.narzedziaadmina = checkBox3.Checked;

      Properties.Settings.Default.Save();

      liderpanel global = new liderpanel();

      global.setPanelStatus("Pomyślnie zapisano");

      global.toggleAdminFunc();

      Close();

    }

funkcje wywoływane:

public void setPanelStatus(string text)

    {

      statuslabel.Text = text;

    }

public bool toggleAdminFunc()

    {

      bool toogle = Properties.Settings.Default.narzedziaadmina;

      textBox5.Visible = toogle;

      button2.Visible = toogle;

      return true;

    }

obydwie są używane w podstawowym formie


(Fiołek) #5

Nie podałeś tego.

Nigdzie nie widzę, żebyś tą formę gdziekolwiek pokazywał(więc w sumie kod liderpanel.Load nie jest potrzebny).


(bober370) #6

no to tak

pokazywanie formy liderpanel (podstawowej ze starem programu)

private void liderpanel_Load(object sender, EventArgs e)

    {

      this.Text = "Lider Panel in Window " + getVersion();

      tabControl1.Enabled = false;

      wyloguj.Enabled = false;

      setPanelStatus("");

      if (Properties.Settings.Default.zapisywanie)

      {

        string login = Properties.Settings.Default.nazwa;

        string haslo = Properties.Settings.Default.haslo;

        textBox1.Text = login;

        textBox2.Text = haslo;

        if (Properties.Settings.Default.autologowanie)

        {

          zalogujToServer(login, haslo);

        }

      }

      toggleAdminFunc();

      if (redVersionFromWeb() != getVersion())

      {

        MessageBox.Show("Dostępna nowa wersja panelu!", "Aktualizator",MessageBoxButtons.OK,MessageBoxIcon.Information);

      }

    }

wywoływanie formy z ustawieniami

private void ustawieniaToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)

    {

      Form set = new Form3();

      set.ShowDialog();

    }

(Tomek Matz) #7

Co poprzez ten kod chcesz osiągnąć

liderpanel global = new liderpanel();

global.setPanelStatus("Pomyślnie zapisano");

global.toggleAdminFunc();

Close();

?


(bober370) #8

przez setPanelStatus - informacje dla użytkownika że jego ustawienia zostały zapisane ( i zamknięcie okienka ustawień)

przez toogleAdminFunc - pokać/ukryć buttona i texbox do wpisywanie komend adminowych (ustawia to się w ustawieniach)


(Tomek Matz) #9

To moje pytanie miało wskazać na to, że ten Twój kod jest bezużyteczny. Zrobiłeś coś na zasadzie:

string s = "Inicjalizuję sobie zmienną.";

s = "Choć w sumie nie wiem po co, bo i tak nigdzie jej w jakiś sensowny sposób nie użyję.";

Close();

Zwróć uwagę na to:


(bober370) #10

do czego taki kod jest mi potrzebny to już raczej mój interes i nie chodzi w tym temacie o to do czego ja go używam.

co do tego:

nie za bardzo rozumiem o co chodzi


(Tomek Matz) #11

Hm, no ja już nie wiem jak jaśniej mogę pokazać na czym polega problem. To może inaczej …

Piszesz

Powiedz mi w jaki sposób chcesz zamknąć okienko ustawień, którego jeszcze nawet nie wyświetliłeś?

liderpanel global = new liderpanel();

global.setPanelStatus("Pomyślnie zapisano");

Gdzie tu jest wywołanie global.Show() ? Poza tym jaki jest sens zapisywania ustawień z okienka, które się samemu zainicjalizowało? Mam nadzieję, że teraz już wiesz, dlaczego napisałem, że ten kod jest bezużyteczny.


(bober370) #12

http://pobierz.cps.cityhost.pl/video-20 … -06-10.mp4

liderpanel to główne okno aplikacji a wywołanie było po otworzeniu 2 formy


(Tomek Matz) #13

Chyba do czegoś w końcu doszliśmy, ale jeszcze zapytam dla pewności, czyli tak … Otwierasz okienko z ustawieniami, klikasz zapisz i wtedy mają zostać wywołane funkcje setPanelStatus i toggleAdminFunc, które zdefiniowane są w obrębie głównej form-y? Jeśli tak, to potwierdź, a ja zaraz Ci wrzucę jak powinien wyglądać kod. Będzie potrzebnych kilka zmian.


(bober370) #14

tak


(Tomek Matz) #15

Poniższy kod zawiera Twoje nazewnictwo, więc wszystko powinno od razu działać. Po prostu podmień co trzeba.

private void ustawieniaToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)

{

  Form3 set = new Form3();

  if (DialogResult.OK == set.ShowDialog(this))

  {

    setPanelStatus("Pomyślnie zapisano");

    toggleAdminFunc();

  }

}

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)

{

  DialogResult = System.Windows.Forms.DialogResult.OK;


  Properties.Settings.Default.zapisywanie = checkBox1.Checked;

  Properties.Settings.Default.autologowanie = checkBox2.Checked;

  Properties.Settings.Default.narzedziaadmina = checkBox3.Checked;

  Properties.Settings.Default.Save();

}

W procedurze obsługi zdarzenia Click przycisku Anuluj umieszczonego na form-ie ustawień musisz na początku dodać taką linijkę kodu:

DialogResult = System.Windows.Forms.DialogResult.Cancel;

(bober370) #16

Dzięki : )