[VB 2010] Uruchamianie plików i programów


(Artib77) #1

Witam

Potrzebuję pomocy odnośnie otwierania programów i plików (głównie .xls , . xlsm).

Mam przycisk, pod którym jest program do uruchamiania konkretnego pliku:

Private Sub Button7_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button7.Click

    Dim FileName As String = "C:\Users\xxx\Desktop\TEST.xlsx"


    Try

      Dim FS As IO.FileStream = IO.File.Open(FileName, IO.FileMode.Open, IO.FileAccess.Read, IO.FileShare.None)


      FS.Close()

      FS.Dispose()

      FS = Nothing


      Dim myProcess As System.Diagnostics.Process = New System.Diagnostics.Process()


      myProcess.StartInfo.FileName = FileName

      myProcess.StartInfo.WindowStyle = System.Diagnostics.ProcessWindowStyle.Normal

      myProcess.Start()


    Catch ex As IO.IOException

      MessageBox.Show("Błąd" & Environment.NewLine & ex.Message)


    Catch ex As Exception

      MessageBox.Show("Wystąpił nieznany błąd" & Environment.NewLine & ex.Message)

    End Try

  End Sub

Program sprawdza, czy dany plik jest już uruchomiony i czy istnieje oraz wyświetla komunikat jeśli jest otwarty.

Chciałbym jeszcze aby:

 1. Kolejne pliki .xlsx otwierały się w innych oknach Excel'a a nie w jednym (szukałem w ustawieniach Excel'a, ale wszystko co znalazłem prowadzi, albo do błędu, albo do niepowodzenia)

 2. Otwierany plik .xlsx otwierał się w określonym miejscu na pulpicie i z określoną wielkością okna Excel'a.

Bardzo mi zależy, aby pliki otwierały się w innych oknach, gdyż to ułatwiło by mi pracę. Próbowałem zmieniać ustawienia w rejestrze systemowym, aby Excel automatycznie otwierał wszystko w nowych oknach, ale nie doprowadziło to do niczego konkretnego - po prostu nie zadziałało.

Dzięki za odpowiedzi.


(Grzelix) #2

ad 1 http://answers.microsoft.com/en-us/offi … 3a0e3a314b

ad 2 http://www.vbforums.com/showthread.php? … pplication


(Artib77) #3

Dzięki “grzelix”

 1. próbowałem zmieniać w rejestrze, ale nie działa, a zaznaczona opcja DDE Excel’u powoduje błąd, że system nie może znaleźć pliku.

 2. jestem bardzo początkujący i będę próbować, ale jak na razie mi nie wychodzi :slight_smile:

Dzięki za odpowiedź