[VB] automatycja explorera - uzywanie javascipt


(Nblol) #1

Witam,

potrzebuje porady w ww temacie. Jak zadeklarowac i wywolac pozniej funkcje, ktora bedzie uzywala javascript umieszczonych na stronie?

Private Sub CommandButton1_Click()


Dim HTMLDoc As HTMLDocument

Dim oBrowser As InternetExplorerDim oHTML_Element As IHTMLElement

Dim sURL As String


sURL = "http://profil.wp.pl/login.html?url=http%3A%2F%2Fpoczta.wp.pl%2Findexgwt.html%3Fflg%3D1&serwis=nowa_poczta_wp"

Set oBrowser = New InternetExplorer

oBrowser.Silent = True


oBrowser.navigate sURL

oBrowser.Visible = True


'wklepywanie hasla

Do


Loop Until oBrowser.readyState = READYSTATE_COMPLETE

Set HTMLDoc = oBrowser.document

HTMLDoc.all.login_username.Value = UserForm1.TextBox1.Value 

HTMLDoc.all.Password.Value = UserForm1.TextBox2.Value 

For Each oHTML_Element In HTMLDoc.getElementsByTagName("input")

If oHTML_Element.Type = "submit" Then oHTML_Element.Click: Exit For

Next


UserForm1.Hide


End Sub

moim celem jest np. wcisniecie linka z wiadomsciami wyslanymi. Jak zedytowac powyzszy kod, co dodac?