VB Bardzo wolne działanie - Scripting.FileSystemObject


(Mich@l) #1

Witam, mam następujące pytanie w nawiązaniu do fragmentu kodu zamieszczonego poniżej,mam folder z ok. 1970 plikami i operacja dodawania ich do

listboxa wykonuje się bardzo wolno średnio 54 sekundy, czy jest to normalne,czym może być to spowodowane,czy istnieje inna szybsza metoda dostępu

do plików na dysku [VBA] ?

ps. przeszukiwany dysk nie jest lokalny tylko sieciowy zamapowany

Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")

  If fs.GetFolder(sciezka).Files.Count > 0 Then

    For Each f1 In fs.GetFolder(sciezka).Files

      If f1.Name Like "*" & szukana & "*.pdf" Then

        Me.ListBox1.AddItem f1.Name

      End If

    Next

  Else

    MsgBox "Brak plików!"

  End If

([alex]) #2

Najpierw zapisz listę do zmiennej a potem przeglądaj ją. Bo tak jak zrobiłeś przed każdym dodaniem pobierasz cały folder.