VB: Co to oznacza?


(adan2013) #1

Po próbie wysłania danych metodą SendData kontrolki Winsock wyskakuje taki tekst:

A first chance exception of type ‘System.Runtime.InteropServices.COMException’ occurred in AxInterop.MSWinsockLib.dll

Jak naprawić ten błąd?


([alex]) #2

Prawdopodobnie nie zainicjalizowałęs sockety.

http://msdn.microsoft.com/en-us/library … 85%29.aspx


(adan2013) #3

Nawet w protokole UDP?


([alex]) #4

Inicjalizujes tym całą bibliotekę.


(adan2013) #5

To znaczy? Jak usunąć ten błąd?


([alex]) #6

Wywołółać ta metodę na początku, tam jest przykład w VB.


(adan2013) #7

Którą?


([alex]) #8

Kliknij na link który podałem.


(adan2013) #9
int WSAStartup(

  _In_ WORD wVersionRequested,

  _Out_ LPWSADATA lpWSAData

);

O ten chodzi?

Gdzie dokładnie go wkleić?

P.S.Tam pisze że to jest do języka C++ a nie na VB