[VB.NET] Aktualizacja pliku xml


(adan2013) #1

Wiem jak napisać i odczytać plik xml za pomocą klas XmlTextReader i XmlTextWriter.

Ale jak dodać element do pliku nie usuwając poprzedniej jego zawartości?