[VB.NET] Kontrola głośników w laptopie

Jak włączyć/wyłączyć oraz zmienić ustawienie głośności w komputerze? Chodzi mi o to żeby w laptopie z wyłączonymi

głośnikami aktywować je i ustawić odpowiednią głośność.

Można

http://www.codeproject.com/Articles/11695/Audio-Library-Part-I-Windows-Mixer-Control