[VB.NET] Logowanie w Konsoli


(Wxp897) #1

Cześć,

Mam Problem Z Logowaniem w Konsoli Do "Mini Systemu" Kod Na Dole

Module Dodatkowe

  Sub BIOS()

    Console.Clear()

    Console.ForegroundColor = ConsoleColor.White

    Console.WriteLine("XP-BIOS v.F56 ")

    Console.WriteLine("---------------")

    Console.WriteLine("Disk Is ON ")

    Console.WriteLine("Processor Is ON")

    Console.WriteLine("XP-VGA Is ON")

    Console.WriteLine("RAM Is OK")

    Console.WriteLine("KeyBoard Is ON")

    Console.WriteLine("---------------")

    Console.WriteLine("XP-Ram Is 123 kb")

    Console.WriteLine("XP-VGA MinRAM is: 2B")

    Console.WriteLine("XP-Disk Space is 2MB")

    Console.WriteLine("--------------------")

    Console.Read()

  End Sub

  Sub Login()

    Console.Clear()

    Console.WriteLine("DosXP Login!")

    Console.WriteLine("Login:")

    My.Settings.Name = ?

  End Sub

End Module

Chodzi O To Żeby Przekazać Wprowadzone Dane Do Ustawień.

Proszę o Pomoc :slight_smile:


(nnick) #2

http://msdn.microsoft.com/pl-pl/library/system.console.readline.aspx

Tak poza tematem: od kiedy każde słowo w zdaniu zaczynamy od wielkiej litery?


(Wxp897) #3

Jestem przyzwyczajony ;).

PS. Jak zrobić by sprawdzało tekst z My.Settings.Name?


(nnick) #4

Co rozumiesz pod “My.Settings.Name”?


(Wxp897) #5

Z moich ustawień. :slight_smile:


(nnick) #6

Czym są te ustawienia?..


(Wxp897) #7

Trudno wytłumaczyć… Dam screena http://imgur.com/mnbDaGS.


(nnick) #8

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms379611(VS.80.aspx