[VB.NET] Obsługa połączenia internetowego

Jak…

1.Wywołać otworzenie się linku w przeglądarce internetowej

2.Wyłączyć i włączyć możliwość połączenia się z internetem?