[VB.NET] Obsługa połączenia internetowego


(adan2013) #1

Jak...

1.Wywołać otworzenie się linku w przeglądarce internetowej

2.Wyłączyć i włączyć możliwość połączenia się z internetem?