VB.NET Odczyt z Kolumny bazy danych i przypisanie do zmiennej

Witam ,

Nie dawno zacząłem moją przygodę z programowaniem.Od kilku dni borykam się  z problemem jak odczytać wartość z kolumny i przepisać ją do zmiennej. Znając życie to rozwiązanie będzie proste ale jakoś nie mogę na to wpaść.

Public Class Form1

  Private Sub UserBindingNavigatorSaveItem_Click(sender As Object, e As EventArgs)
    Me.Validate()
    Me.UserBindingSource.EndEdit()
    Me.TableAdapterManager.UpdateAll(Me.Baza)

  End Sub

  Private Sub Form1_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.Load
    'TODO: This line of code loads data into the 'Baza.User' table. You can move, or remove it, as needed.
    Me.UserTableAdapter.Fill(Me.Baza.User)

  End Sub  Private Sub Button1_Click_1(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click
    logowanie.Nazwisko = txtnazwisko.Text
    logowanie.Haslo = txthaslo.Text

    If Me.UserTableAdapter.ScalarQuery_login(logowanie.Nazwisko, logowanie.Haslo) Then
      logowanie.id = ?? - jak przypisać do zmiennej wynik po filtrowaniu po Nazwisku i haśle wynik z kolumny USER_ID ?

Jeżeli ktoś mam jakiś pomysł to proszę o radę.

 

Pozdrawiam

 

Możesz skorzystać z datareader. Masz przykłady na stronie MSDN, np. taki

http://msdn.microsoft.com/pl-pl/library/haa3afyz(v=vs.110).aspx