[VB.NET] Porównanie obrazu z PictureBoxa do obrazu z pliku


(adan2013) #1

Jak instrukcją If porównać obraz wyświetlany przez PictureBox do obrazu odczytanego z pliku?