VB.NET - program do logow


(Smoks14) #1

Witam, otóz mam taki kod ... i niestety do logów "Clamwin'a" potrzeba trochę więcej... otóż :

Program czyta od końca logi,sprawdza i wycina ostatnie daty aktualizacji ... jednakże jest on na tyle upierdliwy że w momencie niepowodzenia także pisze wszystkie daty ....Daty sa oddzielone "---------------" ciągiem znaków ;p... moje pytanie jak zrobić aby zaczął szukać od ostatniego ciągu znaków i jeśli pojawi sie tam "update failed" przeskoczy do poprzedniej (all od konca :P)

Imports System

Imports System.IO

Imports System.Collections

Module Module1

  Sub main()


    Dim NR As Integer = FreeFile()

    Dim Slowo1 As String = "ClamAV"

    Dim slowo2 As String = "Daily"

    Dim PozycjaSlowa As Integer = 0


    Dim readText() As String = File.ReadAllLines("c:\ClamUpdateLog.txt")

    System.Array.Reverse(readText)

    For X As Integer = 0 To readText.Length - 1

      PozycjaSlowa = InStrRev(readText(X), Slowo1)

      If PozycjaSlowa > 0 Then Console.WriteLine("Wiersz nr " & CStr(X) & ": " & readText(X))


      PozycjaSlowa = 0


    Next    For X As Integer = 0 To readText.Length - 1

      PozycjaSlowa = InStrRev(readText(X), Slowo2)

      If PozycjaSlowa > 0 Then Console.WriteLine("Wiersz nr " & CStr(X) & ": " & readText(X))


      PozycjaSlowa = 0


    Next

    Console.ReadLine()  End Sub


End Module

#2

smoks , na forum używamy polskich znaków (ż, ł, ć, ś, ą itp.). Proszę wyedytować swojego posta i poprawić co trzeba. Niezastosowanie się do prośby będzie skutkowało przeniesieniem tematu do śmietnika.