[VB.NET] tworzenie bazy danych mysql

Jak utworzyć bazę mysql na komputerze na którym został uruchomiony program tak jak to robi np. Webserwer? A następnie jak się z nią połączyć z innego komputera?