[VB]Przepisywanie danych do tablicy


(Damian0021) #1

Jestem początkującym, który zaczyna przygody z programowaniem, i mam pewien problem, jak można przepisać wartości wprowadzane przez użytkownika do tablicy którą wcześniej zainicjowałem, język to Visual Basic.

Writeline("Podaj ile chcesz mieć wartości w tablicy")

i = cdbl(Readline())

ReDim Preserve tablica(i)

Writeline("Wpisz liczby które maja znajdować się w tablicy")

For a=1 to i

Write("Liczba = ")

[b]Tutaj powinny wpisywać się liczby do tablicy tylko jak ..[/b]

next

Writeline("Podaj liczbę której szukasz")

szukana = Cint(Readline())

I zawsze gdy coś robie to szczytuje mi tylko ostatnią liczbę.


(madoch) #2

oto przykład w VB.NET

Module Module1

  Dim i As Integer

  Dim j As Integer

  Dim tablica()

  Dim szukana As String

  Dim licznik As Integer


  Sub Main()

    Console.Write("Podaj ile chcesz mieć wartości w tablicy: ")

    i = (Console.ReadLine())

    ReDim Preserve tablica(i)

    Console.WriteLine("Wpisz liczby które maja znajdować się w tablicy")

    For a = 0 To i - 1

      Console.Write("Element " & a & " tablicy. Liczba = ")

      tablica(a) = Console.ReadLine

    Next


    'wyświetlamy sobie tablice

    For element = 0 To tablica.Length - 1

      Console.WriteLine(tablica(element))

    Next


    Console.Write("Podaj liczbę której szukasz: ")

    szukana = CInt(Console.ReadLine())


    Dim result As Integer = Array.IndexOf(tablica, szukana)


    If result > 0 Then

      Console.WriteLine("Znaleziony element jest na pozycji " & result & " w tablicy.")

    Else

      Console.WriteLine("Niestety szukanego elementu " & szukana & " nie ma w tablicy.")

    End If


    Console.ReadLine()

  End Sub


End Module

(Damian0021) #3

Dziękuję, za poprzedni kod, niestety nie miałem dostępu do internetu, więc dlatego tak długo.

Mam zatem kolejne pytanie, napisałem sobie tutaj kodzik, i dlaczego na końcu w tablic zawsze wyświetla mi się liczba “0”, i czy mogę zrobić takie coś, żeby moja pętla IF wypisywała tylko na pierwsza liczbę która jest wyszukiwana a nie jak w tym przypadku np:

Liczby w tablicy : 1,6,9,2

Szukana Liczba : 9

I Wyskoczy mi :

nie znaleziono,

nie znaleziono,

Znaleziono - i na tym zakończy się wyszukiawnie.

Imports System.Console

Module Module1

  Sub liniowe(ByRef tab() As Integer, ByRef n As Integer, ByRef i As Integer)

    For a = 0 To n - 1

      If tab(a) = i Then

        WriteLine("Twoja liczb " & i & " znajduję sie na " & a & " pozycji w tablicy") : Exit Sub

      Else

        WriteLine("Nie znaleziono")

      End If

    Next

  End Sub

  Sub Main()

    Dim n, szukana As Integer

    Dim t() As Integer

    WriteLine("ile chcesz mieć elementów w tablicy")

    n = ReadLine()

    ReDim Preserve t(n)

    WriteLine("Wpisz " & n & " liczb do tablicy")

    For a = 0 To n - 1

      Write("Podaj " & a & " liczbę: ")

      t(a) = ReadLine()

    Next

    For element = 0 To t.Length - 1

      Write(t(element) & ",")

    Next

    WriteLine()

    WriteLine("Podaj szukana liczbe w tablicy")

    szukana = ReadLine()

    liniowe(t, n, szukana)

  End Sub


End Module