VB& Split error!


(sexy69bis) #1
ReDim Tablica(0, 0)

 Tablica(0, 0) = "T A" 'deklaracja
 Test = Tablica(0, 0) '"T A"

 Tablica = Split(Test, " ") 'error

'Run-time error '13':

'Type mismatch

 

dlaczego?

 

jest

Tablica = Split(Test, " ")

a powinno być

Tablica1 = Split(Test, " ")


(floyd) #2

Chyba chodzi o to, że funkcja split tworzy tablicę jednowymiarową, a zadeklarowałeś dwuwymiarową.

Na początku dodaj dim tablica() as string i będzie OK.


(sexy69bis) #3

 

Dim tablica()  odnosi to tablicy jednowymiarowe,j a to ma być dwuwymiarowa:

Redim tablica() 

 

Problem właśnie jest z Tablicą dwuwymiarową


(floyd) #4
Dim tablica() as string
   ReDim Tablica(0, 0)
   Tablica(0, 0) = "T A" 'deklaracja
   Test = Tablica(0, 0) '"T A"
   Tablica = Split(Test, " ") 'error

Nie działa?

Oczywiście po wykonaniu funkcji split Tablica będzie już tabelą jednowymiarową.

jeżeli chcesz utworzyć tablicę dwuwymiarową, to trzeba zadeklarować nową tabelę dwuwymiarową i przyporządkować jej elementom elementy tablicy jednowymiarowej np.

ReDim tabela(UBound(tablica), 0) As String
   For i = 0 To UBound(tablica)
   tabela(i, 0) = tablica(i)
   Next i

(sexy69bis) #5

'Run-time error ‘13’:

'Type mismatch

 

dlaczego?

_______

jest:

 

Tablica = Split(Test, " ")

a nie może być po raz drugi nazwa Tablica

ponieważ już jest zadeklarowana:

Tablica(0, 0) = “T A” 'deklaracja

 

może być np.

Tablica1 = Split(Test, " ")

 

 

a Tablica jak pokazuje deklaracja:

Tablica(0, 0) = “T A” 'deklaracja

jest dwuwymiarowa: (0, 0)

 


To był tylko błąd w deklaracji