VB Sprawdzanie poprawności [SOLVED]


(Luk Makowski) #1

Mam pytanie jeżeli chcemy w VB sprawdzić czy w text boxie ktoś wpisał prawidłowy adres mail czyli w tym przypadku wystarczy

cośtam@cośtam jak należy sformułować warunek

If TextBox8.Text <> ("" + "@" + "") Then

([alex]) #2

VB regular expression

wzorzec dla adresu email


(Luk Makowski) #3
If TextBox8.Text <> ("^([a-zA-Z0-9_\.\-])+\@(([a-zA-Z0-9\-])+\.)+([a-zA-Z0-9]{2,4})+$") Then

czyli tak po prostu powinno dzialać czy ?


([alex]) #4

Oczywiście że nie. Patrz pierwszy przykład. Drugi tez poczytaj trochę dalej.


(Luk Makowski) #5

Z tego co tam pisze nie za wiele mogę wywnioskować

Private Sub Command1_Click()

' Search for all the words in a string

Dim re As New RegExp, m As Match

Dim t As String

t = "Introduction to Regular Expressions " & _

   "in Visual Basic"

re.Pattern = "\w+"

re.Global = True

For Each m In re.Execute(t)

   Debug.Print m.Value

Next

End Sub

zresztą sprawdziłem ten przykład i nie działa

Error	2	Type 'RegExp' is not defined.	D:\Projects\WindowsApplication1\WindowsApplication1\Form1.vb	11	23	WindowsApplication1

A refereences jest ododane wiec ....


(Fiołek) #6

System.Text.RegularExpressions.Regex


(Luk Makowski) #7

I tak za wiele mi to nie powiedziało.... heh a mógłbym poprosić o jakiś przykład


(Fiołek) #8

...

http://msdn.microsoft.com/en-us/library ... regex.aspx sekcja Examples.

-- Dodane 16.05.2009 (So) 16:46 --

Musisz dodać do importsów(usage w C#) System.Text.RegularExpressions lub podać System.Text.RegularExpressions.Regex zamiast samego Regex.

@EDIT: to jest odpowiedź na usunięty post.


(Luk Makowski) #9

OK już zrobiłem dzięki za podpowiedź dla tego usunąłem poprzedni post obsługa maila zrobiona ale no jak by to powiedzieć średnio zrozumiałe to wszystko:)