[VB]Szukanie w InputBox


(Grzeniux) #1

Witam,,

Znalazłem w sieci taki kod:

Private Sub Command1_Click()

Dim target_name As String

Dim r As Integer


  target_name = InputBox("PODAJ NAZWĘ", "NAZWA", "")

  If Len(target_name) = 1 Then Exit Sub


  target_name = LCase$(target_name)

  For r = 1 To MSHFlexGrid1.Rows - 1

    If LCase$(MSHFlexGrid1.TextMatrix(r, 7)) = target_name Then


      MSHFlexGrid1.Row = r

      MSHFlexGrid1.RowSel = r

      MSHFlexGrid1.Col = 0

      MSHFlexGrid1.ColSel = MSHFlexGrid1.Cols - 1


      MSHFlexGrid1.TopRow = r

      Exit Sub

    End If

  Next r


  Beep

  End Sub

kod działa poprawnie ale znajduje tylko pierwszy wpis spełniający warunek z InputBoxa, chciałbym aby za jego pomocą w kolumnie 7 znalazło mi resztę danych spełniających warunek. W jaki sposób zmienić kod, czy ma ktoś jakieś pomysły??


(Dimatheus) #2

grzeniux , zapoznaj się, proszę, z tym tematem, a następnie - korzystając z przycisku zmien.gif

Pozdrawiam,

Dimatheus


(floyd) #3

To tylko przez kolorowanie albo utworzenie nowej tabeli z wybranych elementów.

Private Sub Command1_Click()

Dim target_name As String

Dim r As Integer

  target_name = InputBox("PODAJ NAZWĘ", "NAZWA", "")

  If Len(target_name) <= 1 Then Exit Sub

  target_name = LCase$(target_name)

  MSHFlexGrid1.Col = 2

  For r = 1 To MSHFlexGrid1.Rows - 1

  i = InStr(LCase(MSHFlexGrid1.TextMatrix(r, 7)), target_name)

  If i Then

  MSHFlexGrid1.Row = r

  MSHFlexGrid1.CellBackColor = RGB(250, 128, 128)

  MSHFlexGrid1.RowExpanded = True

  End If

  Next r

End Sub

i dodatkowy klawisz dla odznaczania

Private Sub Command2_Click()

MSHFlexGrid1.Col = 7

For r = 1 To MSHFlexGrid1.Rows - 1

MSHFlexGrid1.Row = r

If MSHFlexGrid1.CellBackColor = RGB(250, 128, 128) Then

MSHFlexGrid1.CellBackColor = RGB(255, 255, 255)

MSHFlexGrid1.RowExpanded = False

End If

Next r

End Sub

i raczej nie używał bym okienka inputbox bo jest modalne czyli nie można nic więcej robić przed jego zamknięciem. Wolał bym użyć okienka tekstowego. W moim przykładzie użyłem jeszcze instrukcji:instr(przeszukiwany tekst, wyszukiwany tekst) aby nie trzeba było wpisywać całego tekstu do wyszukiwania, a tylko jego część. Instrukcja MSHFlexGrid1.RowExpanded = True to rozwijanie pasma jeśli istnieje. Drugi sposób przeglądania: Po pierwszym naciśnięciu klawisza command3 zaznaczony jest pierwszy wiersz z szukanym elementem. Po ponownym naciśnięciu klawisza command3 zaznaczany jest następny wiersz w którym występuje ten element itd. Aby metoda była skuteczna zmienna licznik musi być globalna i zadeklarowana. Wchodzimy do General i wpisujemy: Dim licznik As Long

Private Sub Command3_Click()

target_name = Text1.Text

  If Len(target_name) <= 1 Then Exit Sub

For r = licznik To MSHFlexGrid1.Rows - 1

licznik = licznik + 1

 i = InStr(LCase(MSHFlexGrid1.TextMatrix(r, 7)), target_name)

  If i Then

         MSHFlexGrid1.Row = r

      MSHFlexGrid1.RowSel = r

      MSHFlexGrid1.Col = 0

      MSHFlexGrid1.ColSel = MSHFlexGrid1.Cols - 1


      MSHFlexGrid1.TopRow = r

      Exit Sub

    End If

    Next r

    If licznik > MSHFlexGrid1.Rows - 1 Then licznik = 0

End Sub

(Grzeniux) #4

Jesteś genialny :slight_smile: wszystko chodzi jak należy :slight_smile: a jeszcze pytanie w którym miejscu należy zmodyfikować kod aby mshflexgrid zazmaczał mi w kolorze co drugi wiersz.

Dim wiersz As Long

Dim kol As Long

With Me.MSHFlexGrid1

 For wiersz = 1 To 1 ' .Rows - 1

  For kol = 0 To .Cols - 1

    .Row = wiersz

    .Col = kol

    .CellBackColor = vbYellow

    '.CellForeColor = vbGreen

    .CellFontBold = True

  Next

 Next

End With

(floyd) #5
Dim wiersz As Long

Dim kol As Long

With Me.MSHFlexGrid1

 For wiersz = 1 To .Rows - 1

If Int(wiersz / 2) = wiersz / 2 Then

  For kol = 1 To .Cols - 1

    .Row = wiersz

    .Col = kol

    .CellBackColor = vbYellow

    .CellForeColor = vbGreen

    .CellFontBold = True

  Next

End If

 Next

 End With

(Grzeniux) #6

“Compile error”,

“for without next”

coś nie tak jest z kodem.

A powiedz mi jeśli możesz, jeśli w mshflexgrid mam wyświetlane więcej niż jedna tabela?? Mam na myśli wyświetlanie relacji tabel, w jaki sposób powinienem się odnosić do drugiej i trzeciej tabeli które są wyświetlane??


(floyd) #7

(Kod poprawione i sprawdzony.)

To trochę bardziej skomplikowana sprawa bo trzeba się odwoływać do bazy danych poprzez interfejs DataEnvironment.

Dla trzech tabel w bazie danych Access i wyszukaniu elementu z tabeli3 bierzemy przyporządkowane mu id3 a następnie należy wyszukać według tego id3 w tabeli drugiej przyporządkowane mu id2 i kolejno w tabeli pierwszej znajdujemy id1 przyporządkowane id2 z tabeli drugiej. mając ide1 z tabeli pierwszej wyszukujemy wiersz według tego id1 w tabeli MSHFlexGrid1 i rozwijamy go.


(Grzeniux) #8

Źle sformułowałem pytanie, chodziło mi bardziej dodatkowe elementy takie jak wyżej mi podawałes wyszukiwanie, kolorowanie ewentualnie usuwanie całego wiersza. Jak w kodzie powinienem się odwołać do tabeli drugiej i trzeciej?


(floyd) #9

Też nie bardzo rozumiem o co ci chodzi i o jakich tabelach piszesz. Najprostsza odpowiedź: tak jak do tabeli pierwszej tylko inna nazwa tej tabeli.


(Grzeniux) #10

Mshflexgrid wyświetla mi 3 tabele(tabele z accessa) w których utworzone są relacje, jak powinienem sformułować kod żeby w mshflexgrid kolorowało(wyszukiwało oraz usuwało) mi również drugą i trzecią tabele tak jak robi to z pierwszą tabelą którą wyświetla msflexgrid ?


(floyd) #11

Tak na zdrowy rozum. Skąd mam wiedzieć jak sformułować kod w drugiej i trzeciej tabeli żeby było tak jak w pierwszej tabeli jeżeli żadnej z tych tabel nie widziałem na oczy.

Tu jeszcze parę przykładów i dochodź sam jak zrobić u siebie:bazy

i to wszystko w czym mogłem ci pomóc.


(Grzeniux) #12

Oki, i tak wielkie dzięki bardzo dużo mi pomogłes.

Pozdrawiam


(floyd) #13

Minęło trochę czasu i ciekawe jak sobie dałeś radę z tą swoją bazą i prezentacją w tabeli MSHFlexGrid przy wykorzystaniu DataEnvironment. Po przebadaniu tychże doszedłem do wniosku, że przy bardziej zaawansowanych projektach lepsze rezultaty można uzyskać wykorzystując możliwości samej bazy Access.

Spróbowałem też poćwiczyć i przetestować niektóre możliwości jakie daje DataEnvironment, a o to rezultaty:

bazy

Gdybyś chciał niektóre elementy wykorzystać, a były by problemy to pytaj bo jeśli się nie ma dokładnego opisu wszystkich funkcji programu to trudno do tego dojść samodzielnie, nawet jeśli się ma jakiś tam wzorcowy przykład.


(Grzeniux) #14

Hej,

Trochę odpoczywałem od VB i przez pewien czas nie zaglądałem tutaj, jeśli chodzi o bazę udało mi się zrobić to co potrzebowałem.

Chyba znowu zacznę się tym troszkę bawić podoba mi się to chociaż nie jest to proste i łatwe, przy pisaniu bazy miałem sporo siedzenia i główkowania :slight_smile: Jeśli mogę spytać gdzie nauczyłeś się tego wszystkiego ??? Co ewentualnie byś mi polecał w zdobyciu wiedzy odnośnie VB?

Jeśli chodzi o plik załączony wygląda to całkiem ciekawie :slight_smile: w razie czego na pewno będę pytał :slight_smile: