[VB2008] Filtrowanie treści


(Podeszwaaaaaa) #1

Cześć!

Mam skrypt który wyświetla listę procesów i ich czas pracy do TextBox1, za pomocą przycisku Button1 zapisuje w pliku.

Chciałbym przefiltrować listę procesów i zapisać tylko jeden o danej nazwie, wie ktoś w jaki sposób to zrobić?

Skrypt:

Public Class Form1


  Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load


    Dim AllProcesses() As Process = Process.GetProcesses()


    For idx = 0 To AllProcesses.Length - 1

      Try

        Dim ProcessTime As TimeSpan = DateTime.Now - AllProcesses(idx).StartTime


        TextBox1.AppendText(AllProcesses(idx).ProcessName + " " + ProcessTime.ToString() + Environment.NewLine)

      Catch Ex As Exception

        TextBox1.AppendText(AllProcesses(idx).ProcessName + " brak dostępu!" + Environment.NewLine)

      End Try

    Next


  End Sub


  Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click

    FileOpen(1, "c:\plik.txt", OpenMode.Output)

    Print(1, TextBox1.Text)

    FileClose(1)

  End Sub

End Class

Pozdrawiam!


(floyd) #2

Np tak:

Public Class Form1

Dim ProcesDoZapisu As String

  Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load

 Dim idx As Integer

 Dim DanyProces As String

 DanyProces = "svchost"

ProcesDoZapisu=""

    Dim AllProcesses() As Process = Process.GetProcesses()

    For idx = 0 To AllProcesses.Length - 1

      Try

        Dim ProcessTime As TimeSpan = DateTime.Now - AllProcesses(idx).StartTime

        TextBox1.AppendText(AllProcesses(idx).ProcessName + " " + ProcessTime.ToString() + Environment.NewLine)

If AllProcesses(idx).ProcessName = DanyProces Then ProcesDoZapisu = ProcesDoZapisu + AllProcesses(idx).ProcessName + " " + ProcessTime.ToString() + Environment.NewLine

      Catch Ex As Exception

        TextBox1.AppendText(AllProcesses(idx).ProcessName + " brak dostępu!" + Environment.NewLine)

      End Try

    Next

  End Sub

  Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click

    FileOpen(1, "c:\plik.txt", OpenMode.Output)

    Print(1, ProcesDoZapisu)

    FileClose(1)

  End Sub

(Podeszwaaaaaa) #3

Dzięki, właśnie o takie coś mi chodziło :slight_smile:

Ale nie wiem jak podczepić to pod Timer (zamiast przycisku)

Szukałem poradników ale nigdzie nie znalazłem wykonywania czynności przez timer co jakiś czas,

były tylko przykłady stoperów.


(floyd) #4

Umieszczasz Timer na formie. Ustatwiasz interval czyli co ile milisekund ma być wykonywana procedura(standardowo ustawione na 100; 1000 milisekund=1 sekunda)

No i wpisujesz procdurę jaka ci pasuje.

Private Sub Timer1_Tick(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Timer1.Tick

'Tu wpisujesz procedurę

  End Sub

(Podeszwaaaaaa) #5

Wpisuje do timera kod spod przycisku, ale nadal nie działa:

Private Sub Timer1_Tick(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Timer1.Tick

    FileOpen(1, "c:\plik.txt", OpenMode.Output)

    Print(1, ProcesDoZapisu)

    FileClose(1)

  End Sub

(floyd) #6

Zegar standardowo jest nieaktywny, to znaczy jest ustawione: Timer1.enabled=false

musisz zatem zmienić na: Timer1.enabled=true we właściowoścach lub np. przy starcie programu:

Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load

Timer1.enabled=true

End Sub

żeby procesy były odświeżane to musi być za każdym razem uruchamiana procedura która jak na razie uruchamiana jest tylko raz tutaj:

Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load

    Dim idx As Integer

    Dim DanyProces As String

    Dim AllProcesses() As Process = Process.GetProcesses()

    DanyProces = "svchost"

    For idx = 0 To AllProcesses.Length - 1

      Try

        Dim ProcessTime As TimeSpan = DateTime.Now - AllProcesses(idx).StartTime

        TextBox1.AppendText(AllProcesses(idx).ProcessName + " " + ProcessTime.ToString() + Environment.NewLine)

        If AllProcesses(idx).ProcessName = DanyProces Then ProcesDoZapisu = ProcesDoZapisu + AllProcesses(idx).ProcessName + " " + ProcessTime.ToString() + Environment.NewLine

      Catch Ex As Exception

        TextBox1.AppendText(AllProcesses(idx).ProcessName + " brak dostępu!" + Environment.NewLine)

      End Try


    Next

  End Sub

Krótko mówiąc procedurę tą należało by dać do zegara.

(Podeszwaaaaaa) #7

Timer działa. Tylko procesy nie są odświeżane,tzn czas zrzucany jest raz, podczas startu programu. Da się to jakoś naprawić?


(floyd) #8

Niezależnie kiedy i gdzie zegar uaktywnimy, to od tego momentu jego uaktywnienia działa bez żadnych dodatkowy zapętleń. Jak nie wierzysz, to dodaj na próbę linię:

Private Sub Timer1_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Timer1.Tick

    licznik = licznik + 1

    TextBox1.Text = licznik

     End Sub

Wcześniej oczywiście deklarując zmienną licznik

Public Class Form1

  Dim ProcesDoZapisu As String

  Dim licznik As long

Żeby następowało odświeżanie to procedurę którą umieściłeś tutaj:

Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load

    Dim idx As Integer

    Dim DanyProces As String

    Dim AllProcesses() As Process = Process.GetProcesses()

    DanyProces = "svchost"

    For idx = 0 To AllProcesses.Length - 1

      Try

        Dim ProcessTime As TimeSpan = DateTime.Now - AllProcesses(idx).StartTime

        TextBox1.AppendText(AllProcesses(idx).ProcessName + " " + ProcessTime.ToString() + Environment.NewLine)

        If AllProcesses(idx).ProcessName = DanyProces Then ProcesDoZapisu = ProcesDoZapisu + AllProcesses(idx).ProcessName + " " + ProcessTime.ToString() + Environment.NewLine

      Catch Ex As Exception

        TextBox1.AppendText(AllProcesses(idx).ProcessName + " brak dostępu!" + Environment.NewLine)

      End Try

    Next

  End Sub

należało by też dać do zegara. -- Dodane 07.01.2011 (Pt) 16:47 -- Procedura w zegarze mogła by np. wyglądać tak:

Private Sub Timer1_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Timer1.Tick

    Dim idx As Integer

    Dim DanyProces As String

    Dim AllProcesses() As Process = Process.GetProcesses()

    DanyProces = "svchost"

    ProcesDoZapisu = "" : TextBox1.Text = ""

    For idx = 0 To AllProcesses.Length - 1

      Try

        Dim ProcessTime As TimeSpan = DateTime.Now - AllProcesses(idx).StartTime

        TextBox1.AppendText(AllProcesses(idx).ProcessName + " " + ProcessTime.ToString() + Environment.NewLine)

        If AllProcesses(idx).ProcessName = DanyProces Then ProcesDoZapisu = ProcesDoZapisu + AllProcesses(idx).ProcessName + " " + ProcessTime.ToString() + Environment.NewLine

      Catch Ex As Exception

        TextBox1.AppendText(AllProcesses(idx).ProcessName + " brak dostępu!" + Environment.NewLine)

      End Try

    Next

      Print(1, ProcesDoZapisu)

  End Sub

Otwarcie pliku do zapisu wystarczy dać tylko raz np.tu:

Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load

    FileOpen(1, "c:\plik.txt", OpenMode.Output)

  End Sub