[VB6] Excel

Mam taki problem z dwóch textbox. potrzebuje wprowadzić dane do pliku w excelu.Dane udaje mi się wprowadzić tylko za pierwszym razem jak jest uruchomione makro jeśli próbuje drugi raz wprowadzić dane do pliku w excelu przez textboxy plik excela otwiera się ale dane nie są wprowadzane, muszę wtedy zamknąć makro i uruchomić ponownie i również dane przedją do pliku tylko raz wiecie w czym może tkwić problem??

Taki mam kod:

Private Sub Command8_Click()

Dim objExcl As Excel.Application
Dim objWk As Excel.Workbook
Dim objSht As Excel.Worksheet


Command8.Enabled = False
On Error Resume Next

Set objExcl = New Excel.Application
objExcl.Application.Visible = True

  sciezka = Text27.text

Set objWk = objExcl.Workbooks.Open(sciezka)
Set objSht = objWk.Sheets(1)


 objWk.Sheets("LOADING PLAN").Select
  Cells.Find(What:=Text35.text, After:=ActiveCell, LookIn:=xlValues, _
    LookAt:=xlPart, SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlNext, _
    MatchCase:=False, SearchFormat:=False).Activate

Selection.Offset(0, 13).Select
ActiveCell = Text28.text
Selection.Offset(0, 2).Select
ActiveCell = Text8.text
Selection.Offset(15, 0).Select
 
objWk.Save
objWk.Close
objExcl.Close
objExcl.Application.Quit

objSht = Nothing
Set objSht = Nothing
Set objWk = Nothing
Set objExcl = Nothing
'Shell ("taskkill /f /im excel.exe")
Command8.Enabled = True

End Sub

 

A może są wprowadzane 2 razy te same dane

Spróbuj prześledzić krok po kroku co się dzieje.

Znalazłem już chyba powód dlaczego tak się dzieje,  w tej lini przy ponownym wrzucaniu do excela wyrzuca  mi błąd

Cells.Find(What:=Text35.text, After:=ActiveCell, LookIn:=xlValues, _

  LookAt:=xlPart, SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlNext, _

  MatchCase:=False, SearchFormat:=False).Activate

Tylko teraz ma ktoś jakieś pomysły w jaki inny sposób wyszukać w excelu wartość z textboxa??