[VB6] Jednoczesne przewijanie 2 TextBox'ów


(sexy69bis) #1

Mam 2 TextBox’y.