[VB6] Jednoczesne przewijanie 2 TextBox'ów

Mam 2 TextBox’y.