[VB6] Przenoszenie formu z borderstyle none


(Marcinch7) #1

Witam, mam taki kod:

Dim Pushed


Private Sub Form_Load()

  Pushed = False

End Sub


Private Sub Form_MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)

  Pushed = True

End Sub


Private Sub Form_MouseMove(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)

  If Pushed = True Then

    Me.Move X, Y

  End If

End Sub


Private Sub Form_MouseUp(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)

  Pushed = False

End Sub

Powinien działać ale z jednego formu robi się drugi, dziwne "smugi" ale się przenosi. Jak to poprawić :stuck_out_tongue:

xdkb7.th.png