[VB6] RichTextBox, zaznaczanie całej linii

Przy ustawieniu kursora w RichTextBox’ie blisko lewego marginesu,