[VB6] Shell nie działa

   Set WshShell = CreateObject(“WScript.Shell”)
   WshShell.Run “B:\TotalCMD64.lnk”
      Jest OK.

   Shell “B:\TotalCMD64.lnk”
   Run-time error ‘5’:
   Invalid procedurę cali or argument
   
     Dlaczego?

Brak deklaracji.

Dim Shell As Object
Set Shell = CreateObject(“WScript.Shell”)

Shell.Run “B:\TotalCMD64.lnk”

Dzięki, a ja tak to rozwiązałem:

Shell "Rundll32.exe URL.DLL,FileProtocolHandler " & “B:\TotalCMD64.lnk”, 0

a to działa bez deklaracji i bez ".run"
Shell “d:\WinCMD\TotalCMD64.exe”