[VB6, VBA, VBS] Jak scalić aplikację i słownik?

Zrobiłem program, który ma pomagać w rozwiązywaniu krzyżówek.

Przy uruchamianiu muszę wczytać ok. 300 tys. słów z osobnego pliku.

Nie napisałeś w jakim środowisku itd…

Ale myślę, że wystarczy poczytać o “Embedded resource” w google :wink:

Napisane w VB6

http://www.vb6.us/tutorials/using-windows-resource-files-vb6

http://visualbasic.about.com/od/usevb6/a/ResVB6.htm

Tam nic nie ma o pliku tekstowym, tylko image i video

no gotowca w powyższych nie ma ale to ta sama zasada dodawania pliku

http://vbcity.com/forums/t/7340.aspx

szósty post, powinien rozjaśnic więcej

i tu też http://www.experts-exchange.com/questions/11813538/LoadResData.html

googluj więcej :slight_smile:

Dzięki, ttomas, działa.

Ale jest inny problem

Słownik został załadowany do pliku Project1.RES

Jego wielkość jest podobna co wielkość słownika ~3 MB

Dim Tablica$()

   Text1.Text = StrConv(LoadResData(101, “CUSTOM”), vbUnicode)

Już jest OK.