[VB6, VBA, VBS] Jak ukryć znaki końcowe linii w RichTextBox?


(sexy69bis) #1

W większości "edytory tekstu" mają funkcję pokaż/ukryj znaki końcowe linii: Chr(10)Chr(13)