[VB6, VBA, VBS] problem z Command Line


(sexy69bis) #1

napisałem w VB6 taki malutki kod i nazwałem to "program.exe"

Source = "?.txt"

Open Source For Input As #1


(ttomas) #2

Source = Command$

Command to zarezerwowana zmienna przekazująca parametry uruchamiania do aplikacji.

Możesz dać więcej parametrów rozdzielanych np: spacją i w aplikacji podzielić je Split.

 


(sexy69bis) #3

Dziękuję, to jest to.