[VB6, VBA, VBS] RichTextBox, zaznaczanie i usuwanie zaznaczeń

Gdy zaznaczenie$ = “Fiat” to wyraz ten zostaje zaznaczony, jeśli 'zaznaczenie$ = “126” to liczba ta znika.

Dim zaznaczenie$

Private Sub Form_Load()