[VBA -EXCEL] Makro wielokrotnie wpisujące w wiersze formuły


(Bik128) #1

Witam.

Mam takie makro:

For i = 1 To maksiDane

  Cells(i, 30).Select 'miesiac

  ActiveCell.FormulaR1C1 = "=RC[-27]"

  Cells(i, 31).Select 'dzien

  ActiveCell.FormulaR1C1 = "=RC[-27]"

  Cells(i, 32).Select 'godzina

  ActiveCell.FormulaR1C1 = _

    "=TIME(RC[-27],RC[-26],0)"

  Cells(i, 33).Select 'nazwa bramki

  ActiveCell.FormulaR1C1 = "=IF(RC[-32]<5,""Aft i Vfs"",""Wpis nie istotny"")"

  Cells(i, 34).Select 'kod bramki (wejscie wyjscie)

  ActiveCell.FormulaR1C1 = "=RC[-27]"

Next

Moje pytanie: Czy da się jakoś zmienić ten kod tak by był wpisany natychmiast (we wszystkie odpowiednie komórki) zamiast robić to w pętli "for... next" ?

Szukałem i googlowałem ale niczego użytecznego nie znalazłem...


(Gregorsi) #2

Coś takiego?

Range("A1:A100").Cells.FormulaR1C1 = "=RC[-27]"

Tak na marginesie to

Cells(i, 30).Select 'miesiac

ActiveCell.FormulaR1C1 = "=RC[-27]"

można zastąpić tym

Cells(i,30).FormulaR1C1 = "=RC[-27]" 'miesiac

(Bik128) #3

Rzeczywiście.

Proste i genialne zarazem rozwiązanie. =D>

Że też wcześniej na to nie wpadłem.

Dziękuje bardzo za pomoc.