VBA Excel - Tworzenie makra kopiującego do drugiego arkusza

Witam
Mam napisane makro kopiujące dane z arkusza1 do arkusza2, lecz potrzebowałbym jeszcze aby kopiował on dane jedne pod drugim, wiersz pod wierszem. Najlepiej żeby wyszukiwał pierwszy pusty wiersz. Liczę na pomoc. Z góry dziękuję.

Moje makro:

Sub kopiuj()
Sheets(“Arkusz1”).Range(“A1:D1”).Copy Destination:=Sheets(“Arkusz2”).Range(“A1”)
End Sub