[VBA] Kod makro do Excela 2007 - sortowanie wg nazwisk


(Quentin) #1

Witam!

Chciałbym się zapytać czy ktoś zna się dobrze na VBA i wie do czego służy poniższe makro do Excela ponieważ mam do niego kilka pytań. Dodam, że aby go zrozumieć, należy znać zasadę działania algorytmu quicksort, gdzie element osiowy znajduje się "na początku"...

Public Sub sortuj()

 Dim liczbaWierszy As Integer

 liczbaWierszy = Application.Selection.Rows.Count

 Application.ScreenUpdating = False

 Call qsort(1, liczbaWierszy)

End Sub

_________________________________________________________________


Private Sub qsort(lewa, prawa)

 Dim m As Integer

 Dim i As Integer

 If lewa < prawa Then

  m = lewa

  i = lewa + 1

  Do While (i <= prawa)

   If porównaj(i, lewa) < 0 Then

    m = m + 1

    Call zamień(m, i)

   End If

   i = i + 1

  Loop

  Call zamień(lewa, m)

  Call qsort(lewa, m - 1)

  Call qsort(m + 1, prawa)

 End If

End Sub

_________________________________________________________________


Private Function porównaj(i1, i2) As Integer

 c1 = Application.Selection.Rows(i1).Cells(1, 1)

 c2 = Application.Selection.Rows(i2).Cells(1, 1)


 poz1 = InStr(c1, " ")

 poz2 = InStr(c2, " ")


 If poz1 Then

  str1 = Mid(c1, poz1 + 1)

 Else

  str1 = ""

 End If


 If poz2 Then

  str2 = Mid(c2, poz2 + 1)

 Else

  str2 = ""

 End If


 porównaj = StrComp(str1, str2, vbTextCompare)

End Function

_________________________________________________________________


Private Sub zamień(i1, i2)

 If i1 = i2 Then

  Exit Sub

 End If

 If i1 > i2 Then

  Dim temp

  temp = i2

  i2 = i1

  i1 = temp

 End If

 Application.Selection.Rows(i1).Copy

 Application.Selection.Rows(i2).Insert

 Application.Selection.Rows(i2 + 1).Copy (Application.Selection.Rows(i1))

 Application.Selection.Rows(i2 + 1).Delete

End Sub

A teraz pytanie: Pewien fragment powyższego kodu wygląda tak:

If porównaj(i, lewa) < 0 Then

A ta funkcja porównaj ma pierwszą linijkę następującą:

Private Function porównaj(i1, i2) As Integer

Później i1 odpowiada zmienna str1, i2 odpowiada str2 - kto rozumie kod wie o co mi chodzi...

Czyli można można powiedzieć, że z kodu 1 - szego, zmiennej i odpowiada str1, a zmiennej lewa odpowiada str2 :?: (I potem aby warunek był true, zmienna lewa musi być mniejsza od zmiennej iteracyjnej i - zgodnie z zasadą działania quicksort).

Z góry byłbym bardzo wdzięczny za pomoc :wink:


(Jharla) #2

:?: to makro powinno sortować ... ale nie sortuje

założenia były takie, żeby w zaznaczonych komórkach posortować rekordy

pobrać pierwszy i sprawdzić go z następnym i o ile alfabetycznie jest wyżej

przesunąć go powyżej ... niedokładnie skopiowałeś prawdopodobnie


(Quentin) #3

Chodziło o to, żeby posortować imienia i nazwiska względem nazwiska. Imiona i nazwiska były w dwóch scalonych wierszach. U mnie to działa... (Excel 2007)


(Jharla) #4

Faktycznie Quentin nie wpisywałem drugiego ciągu czyli nazwiska i nie zauważyłem

.... ale czego nie rozumiesz, bo dobrze kombinujesz (nie używaj tylko w zmiennych i nazwach funkcji polskich znaków)

Public Sub sortuj_Im_Naz()

  Dim liczbaZaznaczWierszy As Integer

  liczbaZaznaczWierszy = Application.Selection.Rows.Count

  Application.ScreenUpdating = False 'wyłaczenie odswieżania (przyspieszenie)

  Call proceduraQSort(1, liczbaZaznaczWierszy)

End Sub


Private Sub proceduraQSort(pierwszyWiersz, ostatniWiersz)

  Dim sprawdzanyWiersz As Integer

  Dim nastepnyWiersz As Integer

  If pierwszyWiersz < ostatniWiersz Then

    sprawdzanyWiersz = pierwszyWiersz

    nastepnyWiersz = pierwszyWiersz + 1

    Do While (nastepnyWiersz <= ostatniWiersz)

      If funkcjaPorownaj(nastepnyWiersz, pierwszyWiersz) < 0 Then

        sprawdzanyWiersz = sprawdzanyWiersz + 1

        Call zamienMiejscami(sprawdzanyWiersz, nastepnyWiersz)

      End If

      nastepnyWiersz = nastepnyWiersz + 1

    Loop

    Call zamienMiejscami(pierwszyWiersz, sprawdzanyWiersz)

    Call proceduraQSort(pierwszyWiersz, sprawdzanyWiersz - 1)

    Call proceduraQSort(sprawdzanyWiersz + 1, ostatniWiersz)

  End If

End Sub


Private Function funkcjaPorownaj(numerPierwszego, numerDrugiego) As Integer

  tekstPierwszego = Application.Selection.Rows(numerPierwszego).Cells(1, 1)

  tekstDrugiego = Application.Selection.Rows(numerDrugiego).Cells(1, 1)

  spacjaPierwszego = InStr(tekstPierwszego, " ")

  spacjaDrugiego = InStr(tekstDrugiego, " ")

  If spacjaPierwszego Then

      nazwiskoPierwsze = Mid(tekstPierwszego, spacjaPierwszego + 1)

    Else

      nazwiskoPierwsze = ""

  End If

  If spacjaDrugiego Then

      nazwiskoDrugie = Mid(tekstDrugiego, spacjaDrugiego + 1)

    Else

      nazwiskoDrugie = ""

  End If

  funkcjaPorownaj = StrComp(nazwiskoPierwsze, nazwiskoDrugie, vbTextCompare)

End Function


Private Sub zamienMiejscami(numerPierwszego, numerDrugiego)

  If numerPierwszego = numerDrugiego Then Exit Sub

  If numerPierwszego > numerDrugiego Then

    Dim zapamietajWiersz

    zapamietajWiersz = numerDrugiego

    numerDrugiego = numerPierwszego

    numerPierwszego = zapamietajWiersz

  End If

  Application.Selection.Rows(numerPierwszego).Copy

  Application.Selection.Rows(numerDrugiego).Insert

  Application.Selection.Rows(numerDrugiego + 1).Copy (Application.Selection.Rows(numerPierwszego))

  Application.Selection.Rows(numerDrugiego + 1).Delete

End Sub

myślę ze teraz będzie to zrozumiałe

przydała by się jeszcze funkcja sortująca imię bo zdarza się ze Adam Abacki może być niżej niż Zenon Abacki


(Quentin) #5

Dzięki wielkie YaSam za zmodyfikowanie tego makra - teraz już więcej kapuję :wink: