VBA, MAKRO - Rozbudowana funkcja FRAGMENT.TEKSTU?


(Kotowicz Marcin) #1

 Witam.


(samonek4) #2

Zapewne będziesz musiał użyć funkcji tekstowych:

InStr - podaje pozycje wzorca,

Mid  - wycina kawałek wzorca,

Len   - długość teksu etc…


(samonek4) #3
Public Function splitMyText(text As String, startPattern As String, lastPattern As String) As String
  Dim startPos As Integer
  Dim lastPos As Integer
  Dim startTextPos As Integer
  Dim lastTextPos As Integer
  Dim fistPatternText As String
  Dim lastPatternText As String
  Dim returnText As String
  startPos = InStr(1, text, startPattern, vbTextCompare)
  lastPos = InStr(1, text, lastPattern, vbTextCompare)
  If (startPos > 0 And lastPos > 0) Then
    startTextPos = startPos + Len(startPattern)
    lastTextPos = lastPos + Len(lastPattern)
    firstPatternText = Mid(text, startTextPos, lastPos - startTextPos)
    lastPatternText = Mid(text, lastTextPos, Len(text) - lastTextPos)
    returnText = Trim(firstPatternText) & ";" & Trim(lastPatternText)
  Else
    returnText = "BLAD!"
  End If
  splitMyText = returnText
End Function

Przykład użycia:

http://postimg.org/image/a4rfev20n/

 

Wynik można rozdzielić na kolumny przy pomocy funkcji EXCELA: DANE->TEKST JAKO KOLUMNY.


(Kotowicz Marcin) #4

Super , wielkie dzięki za pomoc. Naprawdę baaardzo mi pomogliście

Pozdrawiam i jeszcze raz dziękuje