Vbc.exe oraz Acctres.exe zużycie CPU po 25%


(Geko123) #1

System: Windows 7 64


(Atis) #2

Wklej do systemowego notatnika i zapisz jako plik tekstowy o nazwie fixlist :

(Microsoft Corporation) C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\vbc.exe
() C:\Users\Zaczek\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\WUDHost.exe
HKU\S-1-5-21-1887908062-2638547874-1454292695-1000\...\Run: [LG LinkAir] => [X]
HKU\S-1-5-21-1887908062-2638547874-1454292695-1000\...\Run: [Boot File Servicing Utility] => C:\Users\Zaczek\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\WUDHost.exe [10752 2014-09-20] ()
StartMenuInternet: IEXPLORE.EXE - C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe
S3 Synth3dVsc; System32\drivers\synth3dvsc.sys [X]
S3 tsusbhub; system32\drivers\tsusbhub.sys [X]
S3 VGPU; System32\drivers\rdvgkmd.sys [X]
C:\Users\Zaczek\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\WUDHost.exe
C:\Users\Zaczek\AppData\Local\BronNetDomList.bat
C:\Users\Zaczek\AppData\Local\Bron.tok.A12.em.bin
C:\Users\Zaczek\AppData\Roaming\Install
C:\ProgramData\lbzhlueq.mtr
C:\Windows\system32\Drivers\48230029.sys
c C:\Windows\system32\Drivers\bghvblxu.sys
C:\Users\Zaczek\AppData\Local\Loc.Mail.Bron.Tok
Task: {06000722-E6C2-47C9-8378-64837619E8C9} - System32\Tasks\{6EE81AC8-61F5-4696-B80B-B596E3C2A5FB} => C:\Users\Zaczek\Desktop\Fifa world miniTrainer 1.3.EXE
Task: {F7CD4B54-CAE3-4147-B344-DFF475E385BA} - System32\Tasks\SYSTEM => C:\Windows\system32\cmd.exe [2010-11-20] (Microsoft Corporation)
Hosts:
EmptyTemp:

Uruchom FRST i kliknij Fix. Pokaż raport z usuwania Fixlog.

Kliknij Scan i pokaż nowy raport z FRST bez Addition.


(Geko123) #3

FRST po fixie: http://wklej.org/id/1469046/

Na razie wszystko jest w porządku chociaż za pierwszym razem wymusiło zamknięcie FRST, ale drugim razem poszło :slight_smile:


(Atis) #4

Wklej do systemowego notatnika i zapisz jako plik tekstowy o nazwie fixlist :

C:\Windows\system32\Drivers\bghvblxu.sys
DeleteQuarantine:

Uruchom FRST i kliknij Fix. Później skasuj folder C:\FRST

Usuń stare punkty przywracania: Aby usunąć wszystkie punkty przywracania

Odinstaluj:

Adobe Flash Player 14 Plugin

Adobe Flash Player 10 ActiveX

Zainstaluj:

Flash Player 15.0.0.152 ActiveX

Flash Player 15.0.0.152 Plugin

Internet Explorer 11


(Geko123) #5

Wielkie dzięki, zawsze można na was liczyć  :-D