[vbs] komunikacja z modemem

Witam,
Z hyperterminala potrafię wysłać sms za pomocą komend at. Chodzi o to, żeby nie musieć wpisywać ciągle tych samych komend. Chciałbym aby komendy at były wczytywane z pliku vbs. Mam taki kod:

Option Explicit

Set MSComm1=CreateObject("MSCOMMLib.MSComm")

SMSPort = New SerialPort

MSComm1.comport=3 'select the port it may change case to case

MSComm1.portopen=true ' Open port

MSComm1.output="AT+CMGF=1" & Chr(13) 

MSComm1.output="AT+CSCS=""GSM""" & Chr(13)

MSComm1.output="AT+CPIN=""XXXX""" & Chr(13)

MSComm1.output="AT+CSCA=""+48601000310"",""145""" & Chr(13)

Dim Message

Message="ttttt"

MSComm1.output= "AT+CMGS=""+48XXXXXXXXX""" & Chr(13) & Message & Chr(13) & Chr(26) 

Sleep 10

Oczywiście smsa nie wysyła. Nawet nie wiem, czy co kolwiek wysyła na modem. Jak można zmodyfikować ten kod, żeby działał poprawnie?