VBS script, jak sprawdzić czy na końcu linii jest: Then


(sexy69bis) #1

Niby banalne a sprawia problem.

w VBS script mam taki kod:
If GetObject(“winmgmts:”).ExecQuery(“Select Name from Win32_Process Where Name = ‘Chrome.exe’”).Count = 0 Then
jest to: txt(1) 'pierwsza linijka kodu

chciałbym sprawdzić przy pomocy drugiego skryptu VBS, czy tu na końcu tekstu w linii jest: Then

więc napisałem tak:

Set MyFile = dostep.OpenTextFile(Path, 1)
txt = MyFile.ReadLine
X1 = Left(txt, 2) = “If” 'True, tu się zgadza
X2 = Right(txt, 4) = “Then” 'False, a tu niestety się nie zgadza
MyFile.Close

Jak sprawdzić czy na końcu jest: Then?
################################
Już działa, (chyba po restarcie systemu).