[vbs] Ukrywanie okna konsoli


(M8 R Ias0ym) #1
Dim oShell

Set oShell = WScript.CreateObject ("WSCript.shell")

oShell.run "cmd /C nazwa_twojego_skryptu.bat",0

Set oShell = Nothing

Jak zmienić ten skrypt aby ukrywał konsole plików exe ???

próbowałem zmienić "cmd /C nazwa_twojego_skryptu.bat" wpisując nazwę exe-ka ale pojawia się jako proces NTVDM.EXE a ja chce żeby się uruchamiał pod tą samą nazwą .


(Tomek Matz) #2

W zasadzie to masz prawie całość dobrze. Trochę tylko zmodyfikowałem:

Dim oShell

Set oShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")

Call oShell.Run("cmd /C C:\test.bat", 0, false)

Set oShell = Nothing

PS Zastosuj się do zaleceń moderatora. Zmień tytuł na: [VBS] Ukrywanie okna wiersza poleceń.


(M8 R Ias0ym) #3

dalej pojawia się jako proces NTVDM.EXE


(Tomek Matz) #4

No to ja niestety nie wiem o co chodzi. U mnie w wyniku wykonania tego skryptu okno konsoli się nie pojawia, a procesy jakie się uruchamiają to wscript.exe oraz cmd.exe.