Vc++ sortowanie linii

chodzi mi aby powstało z tego:

0,3, 0,004716, 0,000000

0,8, 0,005682, 0,000000

0,7, 0,004914, 0,000000

0,5, 0,008304, 0,000000

to:

0,3, 0,004716, 0,000000

0,5, 0,008304, 0,000000

0,7, 0,004914, 0,000000

0,8, 0,005682, 0,000000

a oto kod:

#include "stdafx.h"

using namespace System::IO;

using namespace System;

using namespace System::Collections;

void PrintValues( IEnumerable^ myList );


ref class MyClass {};


int main(){{ String^ fsRead = "1.txt";

 StreamReader^ sr = gcnew StreamReader(fsRead);


 String^ fsWrite = "2.txt";

 StreamWriter^ sw = gcnew StreamWriter(fsWrite);


 String^ s = "";

 ArrayList^ arr = gcnew ArrayList;

 while ((s = sr->ReadLine()) != nullptr)

 {

      arr->Add(s); }

 arr->Sort();

 for (int i = 0; i < (arr->Count); i++)

 {


	 sw->WriteLine(arr(i));}


            sw->Flush();

            sw->Close();

            sr->Close();
	//Console::ReadLine();

  //return 0;


}

}

jak można naprawić ten błąd? czy kod ma sens?

Error	1	error C2064: term does not evaluate to a function taking 1 arguments	xxx\pro3sort.cpp	32

chodzi mi aby powstało z tego:

0,3, 0,004716, 0,000000

0,8, 0,005682, 0,000000

0,7, 0,004914, 0,000000

0,5, 0,008304, 0,000000

to:

0,3, 0,004716, 0,000000

0,5, 0,008304, 0,000000

0,7, 0,004914, 0,000000

0,8, 0,005682, 0,000000

A zobaczyłeś który to wiersz ma numer 32?

Treść błędu mówi że próbujesz użyć jako funkcje z jednym argumentem coś co nie jest funkcją.