[VHDL] Przerzutnik typu D; poprawność kodu?


(kid_m) #1

Witam.

Proszę o pomoc. Poniżej znajdują się 2 kody-"wzory" przerzutników D, czy całość zapisałem poprawnie??

Czy wystarczy "jedynki" przypisane CLK zastąpić zerami aby układ był wyzwalany opadającym zboczem...?

process (CLK, RESET)

  begin

  -- reset asynchroniczny, aktywny w stanie wysokim

  if (RESET= `1`) then

  Q <= `0`;

  -- narastające zbocze

  elsif (CLK ` event and CLK = `1` then

  Q <= D;

  end if;

end process;


--


process (CLK)

  begin

  -- narastające zbocze

  if (CLK ` event and CLK = `1`) then

  -- reset synchroniczny, aktywny w stanie niskim

  if (RESET = `0`) then

  Q <= `0`;

  else

  Q <= D;

  end if;

  end if;

end process;

(Airborn) #2

wystarczy, chociaż w ogóle można zamienić warunek wewnątrz if() na odpowiednie funkcje rising_edge(CLK) albo falling_edge(CLK)

na oko jest ok