Virtual DEvice Driver in the registry is invalid


(Nina1925) #1

ta wiadomosc pojawia mi sie gdy pruboje uruchomic niektore gry,,co to jest i jak sobie z tymporadzic,,,,,HELP


(goomish) #2

http://www.tweaksforgeeks.com/Virtual_D ... valid.html