Virtual DEvice Driver in the registry is invalid

ta wiadomosc pojawia mi sie gdy pruboje uruchomic niektore gry,co to jest i jak sobie z tymporadzic,HELP

http://www.tweaksforgeeks.com/Virtual_D … valid.html