VirtualBox: Dodatkowe pakiety (extension packs)


(Konrad) #1

Na Vboxie stworzyłem maszynę z Windowsem 10. Próbowałem włączyć opcję obsługi USB i napisano mi, że potrzebuję EXTENSION PACK. Pobrałem z oficjalnej strony. Przechodzę do instalacji i pojawia się błąd:

 

Failed to install the Extension Pack C:/Users/xxxxx/Downloads/Oracle_VM_VirtualBox_Extension_Pack-4.2.28-97679.vbox-extpack.

VBoxExtPackRegister returned VERR_VERSION_MISMATCH, pReg=0000000000000000 ErrInfo='VirtualBox version mismatch - expected 4.2 got 4.3'.

Result Code: E_FAIL (0x80004005) Component: ExtPackManager Interface: IExtPackManager {3295e6ce-b051-47b2-9514-2c588bfe7554}

Proszę o pomoc


(system) #2

“expected 4.2 got 4.3” - Ściągnąłeś wersję nieodpowiednią do twojego VirtualBox.

Pozdrawiam,

SebaKomp