VirtualBox i foldery współdzielone


(matiit) #1

NA VB postawiłem XP.

No i dodałem do folderów współdzielonych pewien folder z installkai do różnych programów.

Jak go zobaczyć pod XP?


(Dareks8) #2

Poczytaj komentarze pod programem.


(matiit) #3

co do tej porady:

Po stworzeniu wirtualnej maszyny za pomocą programu VirtualBox możemy napotkać problem dostępu do plików i katalogów fizycznie znajdujących się na dysku, jednak standardowo nie widocznych z hosta. Z pomocą przychodzi wtedy dokumentacja programu. Jednak, nie każdy ma ochotę czytać, dlatego poniżej krótki howto jak rozwiązać zaistniałą sytuację.


Aby korzystać z dzielenia folderów musimy mieć zainstalowane narzędzia VirtualBox Guest Additions w wirtualnej maszynie.


Załóżmy, że posiadamy wirtualną maszynę nazwaną “VirtualOS”. Aby pozwolić jej mieć dostęp do zasobu dyskowego “C:katalog” należy uruchomić zarządcę wirtualnych maszyn VBoxManage.exe z odpowiednimi parametrami. Uwaga! To jest program konsolowy.


W systemie Windows, VirtualBox domyślnie instaluje się w katalogu “C:Program FilesInnoTek VirtualBox”. Tam znajdziemy plik VBoxManage. Aby poinformować wirtualną maszynę o folderze współdzielonym należy wykonać komendę


VBoxManage.exe sharedfolder add "VirtualOS" -name "nazwa_zasobu" -hostpath "C:katalog"


(( vboxmanage sharedfolder add "Debian Etch" -name "cdrive" -hostpath C:

Gdy wykonamy powyższe polecenie, pozostanie nam ustanowić połączenie z wewnątrz wirtualnej maszyny. Dokonujemy tego w taki sam sposób jak montuje się lub odmontowuje zasoby sieciowe w systemie Windows - w konsoli cmd wpisujemy:


net use x: vboxsvrnazwa_zasobu


Należy zwrócić uwagę na spacje w powyższym poleceniu. Po jego wykonaniu, pod literą dysku x: znajdować się będzie katalog “C:katalog”.


W przypadku gdy wirtualną maszyną, jest system GNU/Linux polecenie montowania zasobów będzie wyglądać nieco inaczej:


mount -t vboxsf nazwa_zasobu /mnt/share


Nie muszę chyba nadmieniać, że katalog /mnt/share powinien zostać utworzony przed wykonaniem powyższego polecenia.

Nie mam tego pliku vboxmanage.exe :confused:


(Dareks8) #4

Przeczytaj mój komentarz i edit do niego.

Oczywiście VirtualBox Guest Additions w windzie zainstalowałeś?

Polecenie wydajesz tylko w wirtualnej windzie.

net use x: \\vboxsvr\nazwa_zasobu

nazwa_zasobu- to nazwa udostępnionego folderu.


(matiit) #5

Systemem serwerem jest linux

Klientem XP

Na linux zainstalowane pakiety odpowiednie

maszyna się nazywa windows

Folder który chcę udostępnić to /mnt/a-mateusz/Installki

wydaję polecenie:

vboxmanage sharedfolder add "windows" -name Installki -hostpath "/mnt/a-mateusz/Installki"

VirtualBox Command Line Management Interface Version 1.4.0

(C) 2005-2007 innotek GmbH

All rights reserved.


[!] FAILED calling machine->CreateSharedFolder(Bstr(name), Bstr(hostpath)) at line 5787!

[!] Primary RC = 0x80004005

[!] Full error info present: true , basic error info present: true

[!] Result Code = 0x80004005

[!] Text = Shared folder named 'Installki' already exists

[!] Component = Machine, Interface: IMachine, {0332de0e-ce75-461f-8c6f-0fa42616404a}

[!] Callee = IMachine, {0332de0e-ce75-461f-8c6f-0fa42616404a}

(Dareks8) #6

Podstawa -w wirtualnym systemie (czyli tutaj w windzie) zainstalować VirtualBox Guest Additions- ma być taka ikonka przy zegarku (w windzie). Wyłączasz wirtualny system.

Następnie odpalasz vbox>>ustawienia>>współdzielne foldery i wskazać folder- w tym wypadku /mnt/a-mateusz/Installki oraz nadać mu nazwę powiedzmy-instalki.

Odpalamy windę >>start>>uruchom >>cmd i w konsoli wpisać:

net use x: \vboxsvr\instalki

Reset wirtualnego systemu i w mój komp pojawić się powinien dysk x.

p.s jeżeli vbox uruchamiasz z usera to do folderu /mnt przypisać prawa dla tego usera.

p.s2 -nie wiesz jak zainstalować VirtualBox Guest Additions , napisz.

p.s3 być może te twoje polecenie by zadziałało jak być słowo Installki wpisał w cudzysłowiu: "Installki".


(matiit) #7

dochodzę do momentu wprowadź nazwę użytkownika i hasło dal vboxsrv

Co to ma być za hasło?


(Dareks8) #8

Jakie hasło? Przy udostępnianiu folderu nie podaje się żadnego hasła. A może na wirtualnym systemie działasz na koncie z ograniczeniami? Z admina trzeba. A ta winda działa normalnie? Opisz dokładniej co robisz i czy korzystasz z mojego ostatniego opisu? Jeszcze raz napiszę: w vbox 1.4.0 komendę się wydaje tylko w gościu.


(matiit) #9

dareks8

Korzystam z twojego opisu.

I wszystko robie jak piszesz i przy poleceniu net use ...

wprowadź nazwę użytkownika dla "vboxsrv"

wprowadź hasło dla vboxsrv

Wystąpił błąd systemu 5

Odmowa dostępu


(Dareks8) #10

W linuksie musisz dodać usera korzystającego z vbox do grupy "vboxusers" W Suse robię to w yast, a w twojej dystrybucji nie wiem jak. Być może to o to chodzi. Bo jak nie to nie mam pojęcia.

http://www.howtoforge.com/virtualbox_fe ... pensuse_p2


(matiit) #11

User należy do grupy vboxusers.

Cały czas pyta o haslo ... :confused: