Virtualdub mod i problem ze zmiennym dzwiękiem


(Placio74) #1

Kliknij na opcję drugą (przycisk Nie).


(Adam Bialek) #2

Używasz starej wersji VirtualDub. Zastosuj najnowszą.